Wybory do samorządu uczniowskiego

30 października br. uczniowie i uczennice wszystkich klas naszej szkoły mieli możliwość wzięcia udziału w wyjątkowym wydarzeniu – wyborach do rady samorządu uczniowskiego. Dla wielu były to pierwsze tego typu głosowanie. 

Wybory w szkole to przede wszystkim lekcja demokracji i procedur oraz prawdziwe święto wszystkich uczniów.

Spośród 31 kandydatów i kandydatek, wybrano 10 osób, które będą przez cały rok szkolny 2023/2024 kierować pracami samorządu uczniowskiego i inspirować wszystkich do działania na rzecz uczniów i całej szkoły.

Kilkudniowa kampania była bardzo intensywna co przełożyło się na małe różnice głosów.

Frekwencja wyborcza wyniosła 82% a członkami rady samorządu uczniowskiego SP12 zostali /w kolejności wyników/:

  1. Michalina Dąbrowska – 5B
  2. Sophie Williams – 8B
  3. Zofia Graj – 6A
  4. Zoe Williams – 4B
  5. Nadia Senator – 7A
  6. Hanna Soczewica – 8B
  7. Olga Kuzniecow – 7B
  8. Juliusz Jaroszewicz – 8B
  9. Maria Koter – 5A
  10. Aleksander Zaremba – 8B

Uczniowie i uczennice zatwierdzili, ponadto, Kacpra Lawerę [nauczyciela wiedzy o społeczeństwie, wychowawcy kl. 7A] i Zuzannę Bohdan [nauczyciela wspomagającego i prowadzącego rewalidację] w roli opiekunów samorządu uczniowskiego.