DELF

DELF Prim 2024

EGZAMIN DELF PRIM 2024

odbędzie się w środę 24 kwietnia według harmonogramu poniżej.

Zgłoszeniaformularz – plik pdf

formularz zgłoszeniowy należy wypełnić czytelnie bez polskich znaków i oddać nauczycielowi języka francuskiego lub pani Magdalenie Mikołajewskiej.

Opłata egzaminacyjna zostanie wniesiona dopiero po ogłoszeniu ostatecznej liczby kandydatów.

DELF Prim 2023

egzamin DELF PRIM odbędzie się w środę 26 kwietnia 2023 w szkole

Zapisy do dnia 27 marca 2023 roku 

Przy zapisie proszę podać nazwę szkoły i kod SP12.

Opłaty egzaminacyjne dla uczniów z naszej szkoły według opłaty preferencyjnej.

Opłatę egzaminacyjną można uiścić przelewem na rachunek (Crédit Agricole Bank Polska S.A 70 1940 1210 0103 5412 0010 0100). W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę i poziom egzaminu, np. DELF PRIM A1.

* egzaminy ustne rozpoczną się po egzaminach pisemnych

Nauczyciel odpowiedzialny: Magdalena Mikołajewska oraz nauczyciele języka francuskiego

Sesja DELF Prim 2022

Egzamin DELF PRIM 2022 planowany jest w szkole na środę 18 maja 2022r

Zapisy do dnia 28 marca 2022 przez link:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnC4wNXNqmnOQYX3LPD7hb9BEx0KYRMkpI9IXxGLZkVY71pg/viewform

Opłaty za egzamin:

 A1.1 – 161,50 PLN

A1 – 170 PLN

A2 – 225,25 PLN

Przy zapisie proszę wpisać nazwę szkoły i kod „SP12

W przypadku stwierdzenia dysleksji, dysgrafii, itp. prosimy o przedstawienie stosownego zaświadczenia.

DELF Prim 2021

Egzamin DELF PRIM 2021 planowany jest w szkole na koniec maja 2021.

Instytut Francuski uruchomił zapisy bez możliwości wniesienia opłaty egzaminacyjnej (link do formularza zgłoszeniowego https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc42h6VMniUTSoBLdNeOwvOmxq_JUAZtaGz-eU1JEeq9tGTBQ/viewform?gxids=7628).

O konieczności opłacenia egzaminu poinformujemy zainteresowanych dopiero po ostatecznym potwierdzeniu, że sesja się odbędzie.   

Uczniowie szkoły, którzy zarejestrowali się na egzamin w ub. roku, nie muszą ponownie dokonywać zapisu – osoby te przepisywane są automatycznie na następną sesję.   

Na stronie IF i na formularzu zapisu widnieje informacja, że liczba miejsc jest ograniczona, a o zapisie zdecyduje kolejność zgłoszeń. Dotyczy ona jednak tylko osób z zewnątrz, spoza szkół partnerskich. Szkołom gwarantujemy pierwszeństwo przy zapisach.

Przy zapisie proszę wpisać nazwę szkoły i kod „SP12

W przypadku stwierdzenia dysleksji, dysgrafii, itp. prosimy o przedstawienie stosownego zaświadczenia.

Pozostaję do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

Magdalena Mikołajewska.