SPECJALNE
POTRZEBY
EDUKACYJNE

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11

00-024 Warszawa,

Al. Jerozolimskie 30 lok. 5 – III p.
tel.: 22 825 18 15 lub 22 825 74 52
e-mail: sekretariat@poradnia11.waw.pl

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

00-162 Warszawa,

ul. Dzielna 1A
tel.: 22 636 66 99 lub 22 636 91 99
e-mail: sekretariat@poradnia11.waw.pl

Klaudia Korzeń

Szkolna pedagożka specjalna i nauczycielka współorganizująca proces kształcenia
Kontakt poprzez dziennik elektroniczny lub:
tel: 22 628 11 41 wew 33
e-mail: kkorzen@eduwarszawa.pl

Zuzanna Bochdan

Specjalistka rewalidacji i nauczycielka współorganizująca proces kształcenia
Kontakt poprzez dziennik elektroniczny

Katarzyna Paciuszkiewicz

Specjalistka rewalidacji i nauczycielka współorganizująca proces kształcenia
Kontakt poprzez dziennik elektroniczny

Agnieszka Zysk

Nauczycielka współorganizująca proces kształcenia i wychowawczyni świetlicy
Kontakt poprzez dziennik elektroniczny

Urszula Ossowiecka

Nauczycielka współorganizująca proces kształcenia
Kontakt poprzez dziennik elektroniczny

Paulina Pawlik

Nauczycielka współorganizująca proces kształcenia
Kontakt poprzez dziennik elektroniczny

Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny

W naszej szkole realizują go uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zindywidualizowana Ścieżka Kształcenia

Uczniowie wymagający dodatkowego wsparcie realizują ścieżkę na podstawie opinii szkoły, a w końcu dokumencie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Zajęcia Terapii Pedagogicznej

Na terenie szkoły organizowane są zajęcia terapii pedagigcznej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - na podstawie diagnozy wewnętrznej i opinii z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych.

Indywidualne zajęcia z psychologiem lub pedagogiem

W ramach diagnozy wewnętrznej oraz konsultacji z nauczycielami i opiekunami proponujemy indywidualne lub grupowe spotkania ze szkolnymi specjalistami.

DOSTOSOWANIA

Skip to content