Konkursy szkolne 2022/2023

Konkurs ortograficzny klas 2 i 3

Regulamin konkursu  

 Cele konkursu: 

 • Kształtowanie nawyków poprawności ortograficznej.
 • Motywowanie do doskonalenia umiejętności ortograficznych.

 Założenia konkursu: 

 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas 2-3.
 • Zadaniem uczestników jest napisanie dyktanda.
 • Praca ucznia jest wykonana samodzielnie bez użycia pomocy dydaktycznych.
 • Na napisanie dyktanda i sprawdzenie przewidziane jest maksymalnie 20 minut.
 • Klasy drugie i trzecie mają dyktando dostosowane do poziomu edukacyjnego i piszą w oddzielnym czasie.
 • Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja u p. Małgorzaty Jarosz s. 23 lub p. Katarzyny Polak s. 21.
 • Konkurs odbędzie się 17 maja w dwóch turach:

              * klasy II na 4 godzinie lekcyjnej,
             
* klasy III na 5 godzinie lekcyjnej. 

 • Prace konkursowe będą sprawdzone przez komisję konkursową według następujących kryteriów:

               * stosowanie zapisu małych i wielkich liter, 
               * stosowanie poznanych zasad ortograficznych, 
               * znajomość zapisu wyrazów niewymiennych,
               
* stosowanie interpunkcji. 

 • Nagrodzone zostaną prace z najwyższymi wynikami punktowymi.
 • Wyniki konkursu będą ogłoszone po 31 maja.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie 🙂 

Małgorzata Jarosz 
Katarzyna Polak 

II WARSZAWSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I UCZNIÓW KLAS I – III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „PALCEM MALOWANE”

Serdecznie zapraszamy,
uczniów klas I-III, biorących udział w zajęciach terapii pedagogicznej lub logopedycznej na terenie szkoły do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz zgodę znajdą Państwo w załączniku:

Jolanta Toczydłowska
Katarzyna Polak

Regulamin konkursu EkoGra

Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie.

Cel konkursu
Celem konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej uczniów oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III i jest pracą rodzinną.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie gry planszowej lub karcianej o tematyce ekologicznej.

Technika wykonania oraz materiały, które zostaną użyte, są dowolne. Gra musi jednak zawierać:

 • instrukcję,
 • opakowanie,
 • wszystkie elementy niezbędne do rozegrania partii.

Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę.

 1. Do pracy konkursowej należy dołączyć metryczkę z informacją:

– imię i nazwisko,
– klasa.

 1. PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO 14 KWIETNIA 2023 r. do sali nr 19 (p. Iwona Rucińska – Kiepas), nr 20 lub pracowni terapii pedagogicznej (p. Katarzyna Polak).
 2. Prace oceni powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa wg następujących kryteriów:

– zgodność z wymogami (instrukcja, opakowanie, elementy gry),
– zgodność z tematyką ekologiczną,
– ogólne wrażenie estetyczne,
-oryginalność techniki wykonania i pomysłowość,

– staranność wykonania i nakład pracy,
– różnorodność zastosowanych materiałów.

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22 kwietnia 2023 r. w czasie Dnia Prezentacji Szkoły.
 2. Nagrodzone zostaną prace, które uzyskają najwyższe oceny komisji.
 3. Przyniesienie gier na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie ich na wystawie szkolnej w czasie Dnia Prezentacji Szkoły oraz na publikowanie zdjęć na stronie szkoły.
 4. Prace konkursowe będą do odbioru 24.04.

Może się zdarzyć, że będą na nich ślady użytkowania w związku z korzystaniem z nich w trakcie rozgrywek w Dniu Prezentacji Szkoły.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!

Katarzyna Polak
Iwona Rucińska – Kiepas

KONKURS PLASTYCZNY

ZAPROJEKTUJ LOGO SZKOLNEGO DNIA RÓŻNORODNOŚCI

Od trzech lat w naszej szkole świętujemy w maju ŚWIATOWY DZIEŃ RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ.

Święto to ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ:

ma na celu szerzenie „tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju”.

Celem obchodów jest promocja kultury, różnorodności kulturowej, dziedzictwa kulturowego – zarówno materialnego, jak i niematerialnego, produktów przemysłu artystycznego, dóbr oraz usług związanych z kulturą. W naszej szkole jest już to tradycją.

Zadaniem w ramach konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej, przedstawiającej logo tego wydarzenia.

Zwycięskie logo będzie znakiem firmowym tego wydarzenia na zawsze – ZOSTAW SWÓJ ŚLAD.

Wymagania techniczne:

 1. Prace wykonujemy dowolną techniką plastyczną płaską (malarstwo, rysunek, grafika, collage, pastele olejne, wycinanka, techniki mieszane, grafika komputerowa).
 2. Format prac A3.
 3. Prace oddajemy do pani M. Bujkowskiej lub do pani M. Mikołajewskiej.
 4. Prace wykonane w dowolnym programie graficznym muszą być zapisane wg schematu: imię_nazwisko_klasa (np. Adam Nowak klasa 5a.jpg). W tytule wiadomości należy napisać “konkurs – logo”. Format jpg.
 5. Prace wykonane w programie graficznym należy przekazać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: mbujkowska@sp12w.edu.pl lub mmikolajewska@sp12w.edu.pl

Ostateczny termin oddania 27 maja 2022r.

“Konkurs literacki dla uczniów klas siódmych i ósmych”

 

Link do konkursu: https://wolfke.fizyka.pw.edu.pl/2022/?page=projekty-konkursy

Konkurs ekologiczno-przyrodniczy z okazji Dnia Ziemi

Drodzy Uczniowie!

W trosce o środowisko naturalne EDI ogłasza konkurs ekologiczno-przyrodniczy przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VIII). Celem konkursu jest kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej a także propagowanie obchodów związanych z Dniem Ziemi.
Konkurs ekologiczno-przyrodniczy zostanie przeprowadzony w dniu 22.04.2022 r. W przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego zastrzegamy możliwość zorganizowania konkursu online.

Przewiduje się przygotowanie trzech rodzajów testów: dla edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-III), dla szkoły podstawowej (kl. IV-VI) oraz dla szkoły podstawowej (kl. VII-VIII). Każdy test składać się będzie z 26 pytań z podanymi do każdego pytania czterema odpowiedziami. Wśród odpowiedzi co najmniej jedna będzie prawidłowa. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Natomiast za błędną odpowiedź na pytanie -1 punkt. Nieudzielenie odpowiedzi na dane pytanie sprawia, że zawodnik otrzymuje 0 punktów.

Uczestnicy, którzy wykażą się największą wiedzą, zostaną uhonorowani:

 • Specjalnymi dyplomami laureata i nagrodami książkowymi, gdy zajmą 1 miejsce,
 • Dyplomami laureatów i nagrodami książkowymi, gdy zajmą miejsca od 2 do 5,
 • Dyplomami wyróżnienia, gdy zajmą miejsca od 6 do 10.

Dodatkowo każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uznania.

Uczeń, który wyraża chęć przystąpienia do konkursu, zgłasza się i wpłaca do p. Anny Szczepańskiej wpisowe w wysokości 12,00 zł. w terminie  najpóźniej do 24.03.2022

Serdecznie zapraszamy Państwa uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie o tematyce ekologicznej „Młodzi naukowcy i technicy ratują świat”. Jego celem jest zdobywanie wiedzy na temat zagrożeń i wyzwań, przed którymi stanęła nasza cywilizacja.

DLA KOGO JEST KONKURS?
Do Konkursu zapraszamy młodych ludzi w wieku od 6 do 17 lat mieszkających w Polsce. Uczestnicy zostaną podzieleni na cztery grupy wiekowe:
a) 6-8 lat,
b) 9-10 lat,
c) 11-14 lat,
d) 15-17 lat
W każdej grupie przy tworzeniu Pracy Konkursowej wskazana jest współpraca z kompetentnymi osobami dorosłymi.

JAKIE SĄ NAGRODY W KONKURSIE?
Nagrody przydzielane są oddzielnie w każdej z czterech grup wiekowych.

🏺 za pierwsze miejsce w danej kategorii: Drony z kamerą 5Mpix oraz Smartbandy.
🏺 za drugie miejsce: Ozoboty EVO oraz Smartbandy lub Dron z kamerą 5Mpix.
🏺 za trzecie miejsce: Ozobot EVO lub Ozobot Bit lub Głośniki Muvo Play i Smartbandy lub Dron z kamerą 5Mpix.

Komisja Konkursowa może także przydzielić dodatkowe nagrody, w ramach wyróżnień, autorom innych prac.

Nagrody i wyróżnienia będą wysłane pocztą. Sponsorem nagród i Głównym Sponsorem Konkursu jest Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. Kliknij tutaj po więcej informacji o sponsorze.

CZYM JEST PRACA KONKURSOWA?
Pracą Konkursową może być:
– film,
– scenariusz zajęć dla rówieśników wraz z prezentacją,
– praca plastyczna lub tekst ilustrowany.
Można też połączyć w całość wybrane formy.

DO KIEDY MOŻNA PRZYSYŁAĆ PRACE KONKURSOWE?
Prace Konkursowe można przesyłać do 31 marca 2022 roku.

Więcej szczegółów, w tym zalecana zawartość pracy konkursowych oraz 13 przykładowych zakresów tematycznych, można znaleźć pod adresem:
https://www.centrumnaukiec1.pl/aktualnosci/konkurs-mlodzi-naukowcy-i-technicy-ratuja-swiat

Serdecznie życzymy powodzenia i fantastycznych prac!

 Zespół EC1 Łódź – Miasto Kultury

szkolny organizator Anna Szczepańska

Karta zgłoszenia do konkursu – kliknij

Regulamin konkursu – kliknij

Szanowni Państwo,

zapraszam chętnych uczniów do udziału w pierwszej edycji konkursu interdyscyplinarnego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty – Konkursu o Zdrowiu Higieja.

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego. Konkurs jest trzyetapowy. Etap szkolny odbędzie się 12 stycznia 2022 r.

Wszyscy finaliści i laureaci konkursu mogą otrzymać dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Poniżej link do strony internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie dotyczącej niniejszego konkursu m.in. regulamin wraz z programem merytorycznym i harmonogramem.

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/konkursy/konkursy-tematyczne-i/16033,Konkurs-o-Zdrowiu-Higieja.html

Szkolny organizator konkursu: Anna Szczepańska

W ramach Światowych Dni Różnorodności Kulturowej

zapraszamy do udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM – “Czym się RÓŻNIMY”

REGULAMIN KONKURSU – kliknij tutaj 

KONKURS NA NAJCIEKAWSZE OPOWIADANIE W JĘZYKU ANGIELSKIM ”THE BEST SHORT STORY”

Drodzy Uczniowie Klas 6-8,
serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na najciekawsze opowiadanie w języku angielskim:
”The Best Short Story”

ZASADY KONKURSU:
– W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 6-8 SP 12.
– Opowiadanie musi być napisane w języku angielskim.
– Opowiadanie musi zaczynać się od słów: I will never forget that day…
– Praca musi być napisana samodzielnie.
Nie ma limitu słów, ale pamiętaj, że piszesz opowiadanie, a nie powieść! : )))

Prace podpisujemy na odwrocie opowiadania (imię i nazwisko autora oraz klasa) –
wkładamy do KOPERTY z dopiskiem:
KONKURS NA NAJCIEKAWSZE OPOWIADANIE W JĘZYKU ANGIELSKIM ”THE BEST SHORT STORY”
PRACE WYSYŁAMY POCZTĄ NA ADRES SZKOŁY LUB SKŁADAMY DO SPECJALNEGO PUDEŁKA W HOLU SZKOŁY DO DNIA 04 CZERWCA 2021

Prace będą oceniane pod kątem poprawności językowej, estetyki i pomysłowości.
Laureaci najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody. Zwycięskie prace będę opublikowane w gazetce szkolnej TUZINEK.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Joanna Troc
Oksana Bielecka
Alicja Lampa

KONKURS NA MINI KSIĄŻECZKĘ W JĘZYKU ANGIELSKIM ‘‘MY BEST FRIEND’’

Drodzy Uczniowie Klas 1-3,
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na MINI KSIĄŻECZKĘ pod tytułem ‘‘MY BEST FRIEND.”

ZASADY KONKURSU:

– W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 1-3 SP 12.
– Książeczka musi być napisana w języku angielskim.
– Książeczka musi zawierać co najmniej 6 stron i posiadać stronę tytułową.
– W książeczce powinny znaleźć się rysunki lub zdjęcia.
– Książeczka powinna być wykonana w DOWOLNYM FORMACIE i TECHNICE (kredki, farby, flamastry, papier kolorowy, brokat, bibuły, wstążeczki itp.).

Prace podpisujemy na odwrocie książeczki (imię i nazwisko autora oraz klasa) –
wkładamy do KOPERTY z dopiskiem:
KONKURS NA MINI KSIĄŻECZKĘ W JĘZYKU ANGIELSKIM ‘‘MY BEST FRIEND’’
PRACE WYSYŁAMY POCZTĄ NA ADRES SZKOŁY LUB SKŁADAMY DO SPECJALNEGO PUDEŁKA W HOLU SZKOŁY DO DNIA 04 CZERWCA 2021.

Prace będą oceniane pod kątem poprawności językowej, estetyki i pomysłowości.
W konkursie przewidziane są pamiątkowe dyplomy i nagrody dla laureatów.
Zdjęcia nagrodzonych prac zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz w gazetce szkolnej TUZINEK.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Joanna Troc
Oksana Bielecka
Alicja Lampa

Dzień Ziemi 22.04.2021r.

      W tym roku hasło przewodnie to “Przywróć naszą Ziemię“. Z tej okazji zapraszam na ekologiczny konkurs, pt.: ,,Coś z niczego”.
Konkurs polega na wykonaniu czegoś, co można wykorzystać np. do zabawy lub w inny bezpieczny sposób . Prace wykonujemy z materiałów ekologicznych i surowców wtórnych będących odpadami, np. butelki, puszki, itp. lub materiałów naturalnych, np.: słoma, drewno.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8.
Każdy uczestnik może wysłać tylko jedną pracę.
Przy wyborze prac pod uwagę będą brane:
– inwencja twórcza,
– pomysłowość w zakresie wykorzystania odpadów i/lub surowców wtórnych,
– ogólna estetyka wykonania pracy.

Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch grupach wiekowych klas 4-5 oraz 6-8.
Zdjęcia prac przesyłamy na maila: aszczepanska@sp12w.edu.pl
Termin nadsyłania prac do 29 kwietnia 2021.
Rozstrzygnięcie konkursu 30 kwietnia 2021.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!
                                                                                                     Anna Szczepańska

Konkurs literacki

Regulamin szkolnego konkursu literackiego na napisanie mitu.

„Tak powstał/powstała…” dla uczniów klas 5 i 6

Konkursy przyrodnicze

Zachęcam do udziału w konkursach przyrodniczych dotyczących Białowieskiego Parku Narodowego. Są one organizowane przez portal puszcza.tv i dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów można znaleźć na stronie puszcza.tv w zakładce KONKURSY (Konkursy dla uczniów szkół podstawowych z terenu całej Polski).
                                                                          Anna Szczepańska

Konkurs międzyszkolny

POD HASŁEM wziąć  ,,DZIECI ŚWIATA, WARSZAWY – PASJE, ZAINTERESOWANIA, ZABAWY…”

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF.

Regulamin konkursu:  Konkurs_plastyczno-literacki_SP185

Wyniki konkursu kuratoryjnego z historii

Z radością informujemy, że uczeń klasy 8 C, Jan Staniszewski zakwalifikował się do etapu
wojewódzkiego konkursu kuratoryjnego z historii.

III etap odbędzie się 15 marca. Życzymy Jankowi powodzenia i jak najlepszego wyniku

Łukasz Sulej, opiekun koła historycznego, Paulina Banasiak, nauczycielka historii w klasie 8 C.

Konkurs plastyczny
Organizowany przez Samorząd Uczniowski

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły. Należy dowolną techniką plastyczną (rysunek, kolaż, grafika itp.) zaprezentować temat:

„Co pozytywnego przydarzyło mi się podczas nauki zdalnej”  

Format pracy: A4
Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa dziecka) wysyłamy do 12 marca 2021 na adres: mwojcieszek@sp12w.edu.pl

Zapraszamy do wspólnej zabawy! 🙂

OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA OLIMPUS sesja wiosenna

Serdecznie zapraszamy na olimpiady przedmiotowe w sesji wiosennej, które zostaną przeprowadzone w dniach:

22-03-2021 r. – przyroda klasy 4

26-03-2021 r. – biologia klasy 5-8

Uczestnik wnosi opłatę wpisową w wysokości 10 zł.

Uczestnictwo w olimpiadzie należy zgłosić do p. Anny Szczepańskiej do 24.02.2021r. poprzez adres aszczepanska@sp12w.edu.pl lub na lekcji.

Olimpiady zostaną przeprowadzone w Państwa szkołach na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.

Godziny rozpoczęcia olimpiad nie są narzucone przez organizatora i decydują o nich nauczyciele organizujący olimpiady. W przypadku zamknięcia placówek oświatowych, olimpiady zostaną przeprowadzone w formie zdalnej. W testach zawarte będą pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.

Do dnia 17-05-2021 r. organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody.

Nagrody

Każdy z uczestników olimpiad przedmiotowych, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania w ramach danego przedmiotu i klasy.

Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:

 • Miejsce 1: Grawerowany dyplom oraz nagroda książkowa,
 • Miejsce 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,
 • Miejsce 6-15: Dyplomy laureata,
 • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

Honorowane są miejsca ex aequo.

Warunkiem przystąpienia szkoły do olimpiad jest zgłoszenie minimum 8 uczestników z danej olimpiady przedmiotowej.

Testy archiwalne z poszczególnych przedmiotów znajdą Państwo w Archiwum testów.

.

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu EDI_PINGWIN z biologii:

Maksymilian Rheindorf-Zaorski z kl. 6b – wyróżnienie za zajęcie 7 miejsce
Paweł Pindara z kl. 6b – wyróżnienie za zajęcie 9 miejsce
Paweł Kupisz z kl. 6c – wyróżnienie za zajęcie 9 miejsce

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Wyniki konkursu na kartkę świąteczną w języku francuskim i angielskim

KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYNIKI

Kategoria indywidualna

Klasy 1-3

I miejsce

Sara Kubicka – Horillo – klasa 2a

II miejsce

Hania Butkiewicz – klasa 2c

III miejsce

Jurek Zwierzchowski – klasa 2a

Wyróżnienie

Adam Rytel – klasa 2a

 
Kategoria indywidualna

Klasy 4-8

I miejsce

Józef Guchek– klasa 8a

Waleria Guchek – klasa 8a

II miejsce

Mateusz Gil – klasa 8c

III miejsce

Zofia Lewicka– klasa 8a

Dziękujemy za wszystkie piękne kartki 

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 2021!

 

 

KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ W JĘZYKU FRANCUSKIM

WYNIKI

NAGRODA SPECJALNA

Ida Buhowicz

oddział przedszkolny

Kategoria indywidualna

Klasy 1-3

I miejsce
Maks Majer – klasa 2b

II miejsce

Wiktoria Szulc – klasa 3a

III miejsce

Rosa Grzędzińska-Aguiar – klasa 1b

Hania Butkiewicz – klasa 2c

Wyróżnienia

Sara Kubicka-Horillo – klasa 2a

Ania Troc – klasa 1a

Kategoria indywidualna

Klasy 4-8

I miejsce

Ida Cieślakiewicz – klasa 4b

Tonia Gauzin – klasa 4a

II miejsce

Waleria Guchek – klasa 8a

Maks Korzeniowski –klasa 6b

III miejsce

Julia Gilewska – Zawisza – klasa 5b

Urszula Skoniecka – klasa 8c

Kategoria Kartka Rodzinna

Klasy 1-3

I miejsce

Oliwia Jankowska z klasy 1b z Mamą

II miejsce

Aleksander Masikowski z klasy 1b z Mamą

III miejsce

Michalina Kopyść z klasy 1b z Mamą

wyróżnienia

NAGRODA SPECJALNA

ZA KARTKĘ DWUJĘZYCZNĄ

Marysia Koter – klasa 2a

Dziękujemy za wszystkie piękne kartki

Joyeux Noël
et Bonne Année 2021

Konkurs na kartkę świąteczną w języku francuskim i angielskim

Drodzy Uczniowie, Drodzy Rodzice,

Zapraszamy do udziału w tradycyjnym konkursie na kartkę świąteczną. W tak trudnym czasie – przepełnionym niepokojem, tęsknotą za bliskością i „normalnością” chcielibyśmy przywołać najważniejsze wartości, ale również wykorzystać to, że jesteśmy razem w rodzinie więcej niż zwykle.

W tym roku szczególnie potrzebujemy odpoczynku od cyfrowych narzędzi – pozostajemy więc przy tradycyjnej, plastycznej formie kartki.

Wyjątkowo w tym roku – zapraszamy całe rodziny do wykonania kartki i rywalizowania w kategorii „KARTKA RODZINNA”.

ZASADY KONKURSU:

 • W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie i rodzice SP 12
 • Kartka świąteczna musi być wykonana samodzielnie – w kategorii INDYWIDUALNEJ lub wspólnie z rodziną – w kategorii „KARTKA RODZINNA”
 • Kartkę należy ozdobić z przodu, a w środku ręcznie napisać życzenia po francusku / angielsku
 • Kartka powinna być wykonana w DOWOLNYM FORMACIE
 • Technika wykonania pracy dowolna (można wykorzystać kredki, farby, papier kolorowy, brokat, bibuły, wstążeczki itp.)
 • Prace podpisujemy na odwrocie kartki (imię i nazwisko twórcy/twórców oraz klasa) – wkładamy do KOPERTY z dopiskiem „konkurs 2020” oraz „kategoria indywidualna” lub „kartka rodzinna”
 • KARTKĘ WYSYŁAMY POCZTĄ NA ADRES SZKOŁY LUB SKŁADAMY DO SPECJALNEJ SKRZYNKI W HOLU SZKOŁY DO DNIA 11 GRUDNIA 2020
 • Prace będą oceniane w kategoriach:

       – INDYWIDUALNE klasy I-III i IV-VIII

       – KARTKA RODZINNA klasy I-III i IV-VIII

 • Prace będą oceniane pod kątem poprawności językowej, estetyki i pomysłowości.
 • W konkursie przewidziane są pamiątkowe dyplomy dla wygranych i wyróżnionych oraz nagrody

Wszystkie kartki zostaną umieszczone na tablicy na dolnym korytarzu w naszej szkole. Zdjęcia nagrodzonych prac zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

                                              SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

ZESPÓŁ JĘZYKÓW OBCYCH

Drodzy Uczniowie,
mamy ogromną przyjemność zaprosić zaprosić Was do XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego EKO-PLANETA.
W roku szkolnym 2020/2021 test konkursowy przeprowadzany zostanie 25.11.2020 r. (czas 45 minut) w kategoriach wiekowych:
„Maluch”- uczniowie klas IV szkół podstawowych;
„Młodzik” – uczniowie klas V i VI szkół podstawowych;
„Adept” – uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych;
Uczniowie mogą również wziąć udział w konkursie prac indywidualnych przeprowadzonym w formie pisemnej (max. 10 kartek, format A4) lub albumowej (max. 40 kartek,format A5-A3) na temat: „Zwierzęta wokół nas”. Na prace indywidualne czekamy do 25.11.2020 r.
Opłata: 10 zł za udział w każdej formie konkursowej (test , praca indywidualna)
Zgłoszenia przyjmuje szkolny koordynator konkursu, czyli p. Anna Szczepańska do 7 października.

.

.

.

.

Konkursy szkolne rok 2019/2020

WYNIKI KONKURSÓW

 Wyniki Kuratoryjnego Konkursu z biologii

Alicja Pyrzyk kl. 8b – Finalistka

 

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu PINGWIN z biologii

Paweł Pindara kl. 5b – Laureat 5 miejsca
Bronisław Polański kl. 5b – wyróżnienie
Maksymilian Rheindorf – Zaorski kl. 5b – wyróżnienie

Wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS z przyrody

Marta Cebula kl. 4b- laureatka 7 miejsca
Julia Gilewska –Zawisza kl. 4b – laureatka 14 miejsca

Wyniki olimpiady OLIMPUS z biologii

Bronisław Polański kl. 5b –laureat 4 miejsca
Malwina Baltaza kl. 5a –laureatka 14 miejsca
Paulina Gołębiewska kl. 5c –  laureatka 4 miejsca
Piotr Dzióbacki kl. 6a –  laureat 13  miejsca
Iwo Zoń kl. 7c –  laureat 2  miejsca

Wyniki  Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego Eko-Planeta

Bronisław Polański kl. 5b – wynik bardzo dobry
Stanisław Jurkiewicz kl.  8a – wynik bardzo dobry

——————————————–

Konkurs “Wybitni fizycy polscy”

Regulamin konkursu

Konkurs plastyczny w ramach Tygodnia Mózgu

W imieniu Fundacji Nenckiego, głównego organizatora tegorocznego Tygodnia Mózgu (16-21 marca 2020) w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie, zapraszamy uczniów SP nr 12 do udziału w konkursie plastycznym. W tym roku ogłaszamy konkurs pt. „Portret neuronu”. Praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną. Prace konkursowe, w postaci pliku pdf, tiff, jpeg można nadsyłać do 10 marca na adres mailowy fundacja.nenckiego@nencki.edu.pl, lub pocztą tradycyjna na adres: Fundacja Nenckiego, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa. Wynik konkursu zostanie ogłoszony 16 marca na stronie fundacji http://www.nenckifoundation.eu/category/aktualnosci/.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach wiekowych: 1. klasy I-IV, 2. klasy V-VIII. W każdej kategorii zostanie przyznana I nagroda oraz dwa wyróżnienia, które laureaci będą mogli odebrać osobiście podczas obchodów Tygodnia Mózgu w Instytucie Nenckiego, lub przesłane zostaną one pocztą na adres szkoły. Prosimy o nieprzysyłanie prywatnych adresów ani telefonów uczniów.

Dorota Nowicka Sekretarz Fundacji Szkolny organizator; Anna Szczepańska

W załączniku regulamin konkursu. Regulamin konkursu plik pdf

—————————

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczo-Biologicznego EDI PINGWIN

 

 1. Paweł Pindara z kl. 5b –  laureat

 2. Bronisław Polański z kl. 5b – wyróżnienie

 3. Maksymilian Rheindorf – Zaorski z kl. 5b – wyróżnienie

                                                                        Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

 —————————
 
 
 
 ————————–
 
 
Zapraszamy Was do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym EKO-PLANETA.

 

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie mogą wziąć udział:

– w teście konkursowym

 który odbędzie się 4 marca 2020 r. przeprowadzanym w kategoriach konkursowych: „Maluch”– uczniowie klas III i IV szkół podstawowych; „Młodzik” – uczniowie klas V i VI szkół podstawowych; „Adept” – uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych.

Jest to test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań po 1 pkt . za każde i jednego pytania opisowego za 8 pkt. Maksymalnie można uzyskać 38 pkt, za test). Ostateczny termin oddania prac 6.01.2020 r.

– w konkursie prac indywidualnych

 przeprowadzanym w formie pisemnej(max. 10 kartek, format A4), lub albumowej(max. 40 kartek , format A5-A3) na temat: 

„Świat owadów – piękny i nieznany.”

 

Na zgłoszenia czekamy do 14.10 (szkolny organizator p. Anna Szczepańska)

Warunkiem wpisania uczestnika jest opłata w wysokości  9 zł. 

Uczestnik konkursu może wziąć udział w obydwu formach konkursowych po uiszczeniu opłaty za każdą z tych form.

 

 

 ————————–

 

 

REGULAMIN Konkursu Komiksowego dla dzieci i młodzieży “Na ratunek Ziemi”.

30 Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi (MFKiG). regulamin_konkurs dla dzieci

 

 

 ————————–

 

 

Ogólnopolski Konkurs z Przyrody EDI PINGWIN

 

Konkurs o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej .

Konkurs Pingwin odbędzie się: 27.11.2019 r.  i trwa 45 minut  Konkurs z przyrody przeprowadzany będzie  w formie testu jednokrotnego wyboru. I składa się z 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.
Opłata 9,50
Zapisy przyjmuje  p. Anna Szczepańska do 25.10
Zakres tematyczny – PINGWIN
Klasa IV szkoły podstawowej
Test może mieć charakter wieloprzedmiotowy i może być powiązany z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.
1. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2. Obowiązujące treści z klasy IV:
 • Orientacja w terenie:
   – przebieg linii widnokręgu, kierunki główne,
   – różnice między planem a mapą,
   – zależność między wysokością Słońca a długością i kierunkiem cienia.
 • Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody:
   – pomiar składników pogody, właściwe jednostki,
   – składniki pogody, analiza wyników oraz zależności między nimi,
   – cechy pogody w różnych porach roku.
 • Ja i moje ciało:
   – układy budujące organizm człowieka oraz narządy zmysłów,
   – zmiany zachodzące w organizmach podczas dojrzewania płciowego,
   – zasady dbałości o ciało i otoczenie.
 • Ja i moje otoczenie:
   – oznaczenia substancji szkodliwych dla zdrowia: drażniących, trujących, żrących i wybuchowych,
   – rośliny trujące oraz zwierzęta jadowite i inne stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia,
   – podstawowe zasady opatrywania uszkodzeń skóry.
 Więcej informacji na stronie https://www.edi.edu.pl/pingwi

Aktualności konkursowe

KONKURS „10 słów” / “Dis-moi Dix Mots”

Drodzy Uczniowie,Jak co roku zachęcamy Was do udziału w konkursie “10 […]

Laureaci Małej Olimpiady Matematycznej

W Małej Olimpiadzie Matematycznej naszą szkołę reprezentowało 9 uczniów: Wyróżnienie otrzymali: […]

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Alfik” i „Omnibus”

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Humanistycznego „Alfik” dla klas I-III rok 2020/2021 APOLONIA […]

See all our news