Projekt klasy 1c - Le téléphone de Pedro- utrwalamy poznane zwroty grzecznościowe - listopad 2022

Klasa 3a i 3b „On fait les courses” - zabawa w sklepy, zakupy po francusku

Francuski w bibiotece

Lekcje z tablicą interaktywną

Dzień prezentacji szkoły

Rozdanie certyfikatów