Międzyszkolny Konkurs Języka Francuskiego SP12

Informujemy, że nasz Międzyszkolny Konkurs Języka Francuskiego znalazł się pod numerem 114 w opublikowanym przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty projekcie wykazu zawodów sportowych, wiedzy i artystycznych.

link: https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/inne-konkursy-turnieje/17850,Projekt-wykazu-zawodow-sportowych-wiedzy-i-artystycznych.html

XXVI Międzyszkolny Konkurs Języka Francuskiego

W tym roku zapraszamy do udziału w konkursie, którego hasłem przewodnim będzie: FRANCJA ELEGANCJA CZYLI UBRANIA I MODA FRANCUSKA. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V – VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego. Formuła taka jak w zeszłym roku – jest to konkurs wiedzy. Zakłada sprawdzenie wiedzy uczestników z szeroko pojętego zagadnienia, jakim są ubrania i moda francuska.

Informujemy, że, podobnie jak w zeszłym roku, podjęliśmy działania zmierzające do umieszczenia MKJF na liście konkursów kuratoryjnych, które premiują laureatów dodatkowymi punktami w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu.

MATERIAŁY DO NAUKI – ZNAJDZIECIE PONIŻEJ

Zapraszamy

Regulamin konkursu – plik pdf

DATY KONKURSU:
I etap szkolny – 5-23 lutego 2024– szkoły przeprowadzają test i wyłaniają drużyny reprezentujące szkołę (3 osoby + 1 rezerwowa).

Test zostanie wysłany do szkół w pierwszych dniach lutego. Zgłoszenia szkół do konkursu: MMikolajewska@eduwarszawa.pl do dnia 2 lutego

II etap: 14 marca 2024 – stacje zadaniowe w siedzibie organizatora – drużyny 3 osobowe rozwiązują zadania i zdobywają punkty w „paszporcie”.

Zgłoszenia drużyn do dnia 5 marca 2024.

III etap: 21 marca 2024 – finał konkursu w siedzibie organizatora – quiz drużynowy – drużyny odpowiadają na pytania z dziedzin: SŁOWNICTWO / GRAMATYKA / CYWILIZACJA