Rada Rodziców

Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 12
w Warszawie

Rada Rodziców to grupa rodziców uczniów w szkole, która ma na celu wspieranie i współpracę z personelem pedagogicznym oraz administracyjnym w sprawach związanych z edukacją i życiem szkolnym dzieci.                  

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/24

Elżbieta Jaroszewicz

Przewodnicząca

Kieruje pracami Rady i zapewnia podejmowanie działań mających na celu
wykonanie jej uchwał. Uczestniczy w działaniach zespołu zadaniowego ds. Doposażenia Szkoły, Budżetu Obywatelskiego, Promocji Sportu oraz współpracy w zakresie WZO.

Katarzyna Burzyńska- Sychowicz

SEKRETARZ

Zapewnia obsługę obszaru dokumentów i komunikacji Rady Rodziców. Członkini zespołu zadaniowego ds. Promocji Frankofonii. 

Areta Czerwińska

Skarbnik

Zapewnia prawidłowe gromadzenie oraz gospodarowanie Funduszami, zgodnie z zasadami gospodarności, celowości i rzetelności. Wspiera współpracę Rady Rodziców ze świetlicą, harcerzami oraz w zakresie WZO.

Katarzyna Paciuszkiewicz

Wiceprzewodnicząca

Współdziała z Przewodniczącą w realizacji zadań Rady Rodziców. 

 

Członkini zespołów zadaniowych ds. Współpracy psychologiczno-pedagogicznej, Budżetu Obywatelskiego, Współpracy z biblioteką, Współorganizacji imprez szkolnych

Iza Kwietowicz

Wiceprzewodnicząca

Współdziała z Przewodniczącą w realizacji zadań Rady Rodziców.

 

Członkini zespołów zadaniowych ds. Współpracy z instytucjami kultury, Współpracy z biblioteką oraz Doposażenia szkoły.

Agata Scheffner

Wiceprzewodnicząca

Współdziała z Przewodniczącą w realizacji zadań Rady Rodziców.

 

Członkini zespołu zadaniowego ds. Promocji Frankofonii.

Arkadiusz Zawisza

Wiceprzewodniczący

Współdziała z Przewodniczącą w realizacji zadań Rady Rodziców

 

Członek zespołów zadaniowych ds. Doposażenia szkoły, strony internetowej, Social mediów oraz Współpracy z Samorządem Uczniowskim. 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/24 działa zespołach zadaniowych przedstawionych na poniższym obrazku. 

W celu zgłoszenia konkretnych potrzeb lub też nawiązania współpracy zachęcamy do kontaktu. 

Wybierz kategorię spraw:

Skład zarządu Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym

Aktualne informacje Prezydium Rady Rodziców

Harmonogram spotkań oraz protokoły z posiedzeń

Przepisy prawne, określające ramy działania Rady Rodziców

Uchwały podjęte w bieżącej kadencji przez Radę Rodziców 

 

Sukcesy i przedsięwzięcia Rady Rodziców

Finanse, plany  i
sprawozdania Rady Rodziców

 

Dane do kontaktu i wpłat na fundusz Rady Rodziców

Komunikaty Rady Rodziców

Wielka zbiórka dekoracji świątecznych

Drodzy rodzice i uczniowie! Przypominamy Wam o zbiórce nowych i używanych […]

Osiągnięcia Rady Rodziców

Drodzy Rodzice i Przyjaciele „Dwunastki”, zachęcamy do zapoznania się z prezentacją, […]

Opłać świetlicę przelewem

Od tego roku szkolnego możesz już opłacić świetlicę przelewem. Sugerowana składka […]

zobacz wszystkie

Protokoły i harmonogram posiedzeń

05.09.2023 r., godz. 17:30

09.10.2023 r., godz. 17:30 (online)

14.11.2023 r., godz. 17:30

18.12.2023 r., godz. 17:30 (online)

29.01.2024 r., godz. 17:30

04.03.2024 r., godz. 17:30 (online)

14.04.24 r., godz. 17:30           

27. 05.24 r., godz.17:30 (online)

Nasze osiągnięcia i zadania

Napisz do nas | Dane do wpłat

W celu zgłoszenia potrzeb lub w razie chęci nawiązania współpracy zachęcamy do kontaktu mailowego: 

radarodzicow@sp12w.edu.pl

Kontakt do skarbnika Rady Rodziców:

skarbnikrrsp12w@gmail.com 

Uprzejmie przypominamy o wpłatach na  konto Rady Rodziców. 

Rekomendowaną kwotę 150 zł  należy kierować na rachunek bankowy Pekao S.A. nr konta: 

69 1240 1024 1111 0010 2097 7530

W tytule przelewu prosimy wpisać: “Darowizna na cele oświatowe”, imię i nazwisko oraz klasa) oraz okres za który wnoszona jest składka.

 

Komunikacja mailowa z Radą Rodziców służy do przekazywania propozycji lub zgłaszania zapytań w konkretnych sprawach ogólnoszkolnych. Odpowiedzi będą udzielane bez zbędnej zwłoki (nie natychmiast), po uzyskaniu stosownych informacji lub wypracowaniu stanowiska. Odpowiadamy wyłącznie na indywidualne maile, podpisane imieniem i nazwiskiem nadawcy. Maile o charakterze polemicznym, kierowane do szerszej grupy odbiorców lub niespełniające powszechnie przyjętych zasad kulturalnej korespondencji mailowej będą pozostawiane bez rozpatrzenia. Prosimy również o niewłączanie adresu poczty elektronicznej Rady do mailingu “grupowego” (np.  pomiędzy rodzicami danej klasy). Szczegółowych informacji ws. bieżącej działalności Rady Rodziców udzielają przedstawiciele poszczególnych klas – zachęcamy do kontaktu z nimi.

Przekaz 1,5% podatku na Radę Rodziców

AVE

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego SP12

O Nas

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie.

Misja

Rada zapewnia współpracę rodziców z organami Szkoły w realizacji ich celów i zadań,
wspierając działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, prowadzoną na terenie Szkoły.

Zasady Działania