TERAPIA
MOWY

Jolanta Toczydłowska

Szkolna logopedka
Kontakt poprzez dziennik elektroniczny.

W naszej szkole pierwsze klasy objęte są przesiewowymi badaniami logopedycznymi. Zdiagnozowane dzieci wymagające pomocy objęte są terapią w trakcie pobytu w szkole (po uzyskaniu zgody rodziców).

Rodziców zachęcam do indywidualnego kontaktu w czasie godziny dostępności (czwartek 14:30). Chętnie udzielę wskazówek do pracy w domu i odpowiem na wszystkie pytania. Dzieci uczęszczające na zajęcia logopedyczne proszone są o przynoszenie zeszytu format A4, do którego będę wklejać materiały do pracy w domu.

Z góry dziękuję za zaangażowanie i liczę na współpracę.

CELE TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

  1. Kształtowanie prawidłowej mowy uczniów pod względem gramatycznym, fonetycznym, leksykalnym;
  2. Usuwanie wad i zaburzeń mowy.

KWALIFIKACJA DO ZAJĘĆ TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

  • Orzeczenia i opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
  • Przesiewowe logopedyczne badania dzieci na początku roku szkolnego
  • Wnioski nauczycieli lub rodziców

ćwiczenia aparatu artykulacyjnego

ćwiczenie słuchania ze zrozumieniem i pamięci słuchowej

ćwiczenia oddechowe

ćwiczenie słuchu mownego, analizy głoskowej wyrazu

ćwiczenie poszerzania zasobu słownictwa, kojarzenia i definiowania

ćwiczenie dialogu

Skip to content