Procedura uzyskania
karty rowerowej

w Szkole Podstawowej nr 12
im. Powstańców Śląskich
w Warszawie

Zgodnie z ustawą z dnia 5  stycznia 2011r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
Nr 30, poz. 151, z późn. zm.) oraz z rozporządzenie ministra transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej1) z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie
uzyskiwania karty rowerowej, kartę rowerową może uzyskać osoba, która
wykazała się niezbędną wiedza i umiejętnościami praktycznymi i osiągnęła
wymagany wiek: 10 lat.

Dokument procedury uzyskania karty rowerowej

Skip to content