Dwujęzyczność w naszej szkole.


Współczesny świat stawia przed młodymi ludźmi wiele wyzwań i wymagań. Jednym z nich jest doskonała znajomość języków obcych. Biegłe posługiwanie się jednym językiem obcym nie jest obecnie wystarczającym atutem na rynku pracy ani w życiu codziennym.

Dlatego też, aby sprostać tym wymaganiom, 1 września 2017 roku otworzyliśmy oddział dwujęzyczny z wiodącym językiem francuskim. Uczniowie rozpoczynają naukę w oddziale dwujęzycznym od  klasy 7. Zajęcia prowadzone są w  wymiarze 5 godzin tygodniowo z podziałem na grupy według stopnia zaawansowania. Podział na grupy dokonywany jest na podstawie testu różnicującego.

Ponadto elementy języka francuskiego wprowadzane są na dwóch przedmiotach obowiązkowych – matematyce i historii. Zajęcia te prowadzone są przez nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje oraz długoletnie doświadczenie w nauczaniu dwujęzycznym w warszawskich szkołach. Program dwujęzyczny w naszej Szkole będzie realizowany w oparciu o następujące działania:

  • intensywna nauka języka francuskiego w wymiarze 5 godzin tygodniowo i w podziale na grupy według stopnia zaawansowania
  • przygotowanie uczniów do egzaminów DELF
  • poznawanie kultury Francji oraz krajów francuskojęzycznych
  • wprowadzanie treści programowych z historii i matematyki w języku polskim oraz języku francuskim
  • uczestnictwo uczniów w projektach e-Twinning
  • zachęcanie młodzieży do udziału w wydarzeniach związanych z Francją i jej językiem
  • zachęcanie młodzieży do udziału w konkursach językowych
  • organizowanie wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych konkursów związanych z językiem francuskim
  • realizację projektów związanych z Francją, jej językiem oraz kulturą
  • stosowanie aktywizujących metod pracy
  • wykorzystywanie w pracy środków multimedialnych, tablic interaktywnych, zasobów internetowych prezentujących żywy język
  • udział w imprezach kulturalnych związanych z językiem francuskim: konkursy językowe, Europejski Dzień Języków Obcych, Konkurs Piosenki Francuskiej, Konkurs Dis-moi 10 mots, itd.
  • regularną współpracę z pozostałymi szkołami dwujęzycznymi, a przede wszystkim z XV Liceum Ogólnokształcącym im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie
  • współpracę z Ambasadą Francji, Instytutem Francuskim w Warszawie oraz z Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego w Warszawie oraz Instytutem Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Drugim językiem nauczanym w naszej Szkole jest język angielski. Zajęcia prowadzone są w wymiarze 2 godzin tygodniowo w grupach utworzonych na podstawie stopnia zaawansowania.

„Les valeurs autour de nous – Wartości wokół nas” - prace uczniów z klasy 8c dwujęzycznej.

Projekty klasy 8c dwujęzycznej: „Francuzi, którzy mieli wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości.. Promowanie wartości “patriotyzm”.

Les Français qui ont eu une influence sur la reconquête de l’indépendance de la Pologne – prezentacja multimedialna

Aktualności

Spotkanie informacyjne dla Rodziców i Kandydatów do klasy 7 dwujęzycznej – 23 maja 2024 roku o godzinie 17:30

Rusza rekrutacja do klasy dwujęzycznej w śródmiejskiej placówce z ponad 70-letnią […]

Klasa dwujęzyczna – film informacyjny + prezentacja

Zachęcamy do obejrzenia filmu informacyjnego nt. klasy dwujęzycznej w naszej szkole. […]

“Poznaj mój kraj – Dyplomaci dla Dwunastki” – projekt z okazji Miesiąca Frankofonii w Dwunastce

Zachęcamy do obejrzenia filmów nagranych przez współpracujące z naszą szkołą Ambasady […]

See all our news

Film o szkole - klasa 8 dwujęzyczna

Skip to content