Dokumenty RODO

DOKUMENTY RODO

W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich 5 w Warszawie, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L z dn. 4 maja 2016 r. z późn. zm. dalej jako RODO) i innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz nie naruszało praw i wolności osób, których dane osobowe przetwarzane są przez Szkołę Podstawową nr 12 im. Powstańców Śląskich 5 w Warszawie.


Informujemy, że:

    • Administrator danych osobowych czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich 5 w Warszawie z siedzibą ul. Górnośląska 45, 00-458 Warszawa tel.: 22 628 11 41; mail: sp12@sp12w.edu.pl.
    • Inspektorem ochrony danych jest Pan Adam Kozakiewicz.

                  Kontakt z Inspektorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sp12w.edu.pl