POMOC
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
Aneta Misztal 
Psycholożka szkolna

Poniedziałki: 8:00 – 13:30
Wtorki: 9:15 – 13:30
Środy: 9:15 – 12:15
Czwartki: 8:00 – 14:30
Piątki: 11:45 – 15:30

Mirosława Krysiukiewicz – Prus
Pedagożka szkolna

Poniedziałki: –
Wtorki: 8:00 – 12:00
Środy: 12:00 – 15:30
Czwartki: 12:00 – 16:00
Piątki: –

Klaudia Korzeń
Pedagożka specjalna

Poniedziałki: 10:45 – 15:45
Wtorki: 9:00 – 12:30
Środy: 9:00 – 10:30
Czwartki: 11:30 – 14:00
Piątki: 8:00 – 12:30

Jolanta Toczydłowska
Logopedka

Poniedziałki: 8:00 – 10:30
Wtorki: 8:00 – 13:30
Środy: –
Czwartki: 8:00 – 10:30
Piątki: –

Bogusława Godziejewska
Terapeutka pedagogiczna

Poniedziałki: –
Wtorki: 11:00 – 15:00
Środy: 11:00 – 15:00
Czwartki: 11:00 – 15:00
Piątki: –

JAK KORZYSTAĆ Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W DWUNASTCE?

Szkolni specjaliści dostępni są w szkole dla uczniów w godzinach swojej pracy. Spotkania z rodzicami odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub poprzez dziennik elektroniczny. Zachęcamy również do kontaktu z wychowawcą dziecka w sprawie organizacji takiego wsparcia.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczną otrzymuje każde dziecko podczas zmagań w codziennym szkolnym funkcjonowaniu poprzez wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów, motywację do nauki i rozwijania pasji, rozmowy wspierające i inne działania nauczycieli i specjalistów. Dodatkowo organizujemy wsparcie na podstawie:
- orzeczeń z poradni specjalistycznych,
- opinii z poradni specjalistycznych,
- zaświadczeń lekarskich,
- diagnozy wewnętrznej,
- innych zgłoszonych trudności w funkcjonowaniu dziecka.

AKTUALNOŚCI

Warsztaty "Myślę, czuję, reaguję" zostały przeprowadzone w klasach trzecich i czwartych dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Terapeutów.

Wszystkie warsztaty związane były one ściśle z realizacją
Szkolnego Programu Profilaktyczno - Wychowawczego oraz aktualnym zapotrzebowaniem klas.

Podobne warsztaty przeprowadziła szkolna psycholożka w klasie 8B. Natomiast obie klasy ósme wcześniej zrealizowały zajęcia z psycholożką z PPP11.

Konstytucja klasowa powstała również w klasie 5B. Obie konstytucje opierały się o podstawowe prawa człowieka i potrzeby uczniów.

Z okazji Tygodnia Mózgu w szkole odbyła się seria pogadanek, na korytarzu stworzona została gazetka, a uczniowie mieli okazję wziąć udział w grze terenowej "Poszukiwacze różnorodności: Głowa mała" na temat neuroróżnorodności.

Warsztaty integracyjne nasz zespół przeprowadził
w klasach pierwszych, czwartych i siódmych.

Projekt Hey_TY finansowany był z środków Miasta Stołecznego Warszawy (Fundusz Instytucji Kultury). Organizatorem zajęć był Teatr Syrena.

Diagnoza została przeprowadzona w całej szkole
przez wychowawców, nauczycieli i specjalistów.

Tu znajdziesz pomoc poza szkołą:

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Młodzieżowy Telefon Zaufania

192 88

Całodobowy telefon dla dorosłych w kryzysie

800 70 22 22

Skip to content