Młodzieżowa Rada Dzielnicy Śródmieście

X kadencja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

31 października nowo wybrana rada samorządu uczniowskiego wybrała spośród siebie dwie przedstawicielki naszej szkoły do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Sophie Williams z kl. 8B i Olga Kuzniecow z kl. 7B – złożyły uroczyste ślubowanie podczas I sesji młodzieżowej rady – 8 listopada i stały się radnymi, rozpoczynając tym samym dwuletnią kadencję, pełnej pracy na rzecz młodzieży naszej dzielnicy.

I sesję młodzieżowej rady dzielnicy otworzył burmistrz Aleksander Ferens, a radni ze wszystkich szkół naszej dzielnicy wybrali władze nowej kadencji. W trakcie wyborów Olga, nasza przedstawicielka pełniła funkcję członkini komisji skrutacyjnej.