Wizyta uczniów SP 12 w Ambasadzie Niemiec

W dniu 11 maja 2024 roku liczna grupa uczennic i uczniów naszej szkoły aktywnie uczestniczyła w Dniu Otwartym Ambasady Niemiec w Warszawie. Ponieważ obchodzimy właśnie rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej – młode artystki i młodzi artyści zaprezentowali licznie zgromadzonej publiczności wiersze i piosenki w językach polskim, francuskim i niemieckim. Organizatorzy imprezy serdecznie podziękowali naszym uczennicom i uczniom za uświetnienie wydarzenia, a wspólne zdjęcie z Jego Ekscelencją Ambasadorem Niemiec w Polsce zostanie miłą pamiątką na dłuższy czas. Uczniów do wydarzenia przygotowała p. E. Kabsa oraz p. S. Burakowski.