UWAGA ! WARTO WIEDZIEĆ

  • jeśli nie mieliście kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;

 

  • przestrzegajcie podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania (zakryj usta chusteczką);

 

  • nie posyłajcie przeziębionych i chorych dzieci do szkoły;

 

  • jeśli Twoje dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadom najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;

 

  • Rodzicu dziecka do 8. roku życia, pamiętaj, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy Ci się zasiłek opiekuńczy
    (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

 

  • w przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwońcie na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo);

 

  • sprawdzajcie na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia :

  Targowa 65
03-729 Warszawa
telefon:(22) 536-13-02
fax:(22) 635-92-90
e-mail: inspektorat@gis.gov.pl
strona internetowa: www.gis.gov.pl .