PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z NAUCZANIEM JĘZYKA FRANCUSKIEGO

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 odbyły się następujące wydarzenia promujące  język francuski:

 • Dzień Języków Obcych – 26.09.2019r.

W dniu 26 września nasza szkoła świętowała Europejski Dzień Języków, który miał na celu przypominać o wielojęzyczności i różnorodności kulturowej Europy. Podczas apelu Pani Dyrektor wręczyła uczniom z klas 6, 7 i 8 dyplomy DELF A1 lub A2. Każda klasa przygotowała „stand” na którym zaprezentowała wylosowany wcześniej kraj europejski. Jury wyłoniło najlepsze prezentacje. Klasy nagrodzone otrzymały „nagrody – czeki” od Rady Rodziców.

 • Konkurs Poezji Obcojęzycznej – 26.09.2019r – w ramach Europejskiego Dnia Języków odbyła się trzecia edycja Konkursu Poezji Obcojęzycznej. W konkursie wzięło udział 15 uczniów, którzy recytowali wiersze
   w pięciu językach: angielskim, francuskim, rosyjskim, włoskim, niemieckim. Laureaci konkursu będą reprezentować szkołę na konkursie Poezji i teatru WERS.
 • Konkurs Piosenki Obcojęzycznej odbył się 26 września 2019, wzięło w nim udział 25 uczniów naszej szkoły. Uczniowie śpiewali repertuar francuski, angielski, włoski, koreański. Zwyciężczyni grand prix swoją zwycięską piosenkę podczas wręczenia nagrody LabelFrancEducation.
 • Konkurs Kuratoryjny z języka francuskiego – 11. 10.2019r.

Na etapie szkolnym test pisało 8 uczniów naszej szkoły, do etapu rejonowego zakwalifikowało się 3 naszych uczniów Lucie De Halleux, Hadrian Hobler-Micherski, Antoni Stebelski

 • Label FrancEducation -dnia 8 listopada Szkoła Podstawowa nr 12 otrzymała z rąk Ambasadora Francji prestiżowe odznaczenie Label FrancEducation przyznawane szkołom prowadzącym oddziały dwujęzyczne z wiodącym językiem francuskim oraz podejmującym szereg działań związanych z promowaniem języka
  i kultury francuskiej.

Stworzony w 2012 roku Label FrancEducation jest prestiżowym wyróżnieniem. Za przyznanie wyróżnienia odpowiada francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich.

Label FrancEducation mogą otrzymać zarówno szkoły publiczne jak i niepubliczne. Obecnie w Polsce jest 7 placówek, które zostały wyróżnione i oficjalnie należą już do sieci szkół. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie jest 8 placówką w Polsce (a 4 w Warszawie), której udało się uzyskać wyróżnienie. Potwierdza ono, że placówka prowadzi nauczanie języka francuskiego na wysokim poziomie, podejmuje liczne działania promujące język oraz prowadzi współpracę z innymi szkołami i instytucjami działającymi na rzecz promowania języka francuskiego oraz kultury francuskiej.

Uzyskanie wyróżnienie ma charakter prestiżowy.

Z tej okazji odbył się uroczysty apel, który zaszczycili liczni goście: Ambasador Francji, dyrektor Instytutu Francuskiego, współpracujące ze szkołą pracownice Instytutu Francuskiego, a także przedstawiciele Urzędu Miasta, władz Dzielnicy, goście z innych szkół, nauczyciele i przyjaciele Szkoły.

Uroczystość uświetnił występ zespołu ze Śląska „Kamratki”, który przypomniał o obchodzonej w tym roku rocznicy naszego patrona – Powstań Śląskich.

 • Konkurs na Kartkę Świąteczną

W grudniu odbył się konkurs na kartę świąteczną w języku francuskim, w którym  wzięło udział 90 uczniów z klas 1-8. Nagrody i wyróżnienia przyznano osobno w kategorii klas 1-3, 4-6 i 7-8

Kartki wyróżnione w konkursie były zgodne z podanymi kryteriami, cechowały się także estetyką, pomysłowością i poprawnością językową. Efekty prac uczniów zostały zaprezentowane na tablicy języków obcych na parterze.   

 • Projekt eTwinning

W roku szkolnym 2019/2020, na początku listopada kontynuowaliśmy w naszej szkole współpracę międzynarodową w ramach Programu e-Twinning. Projekt e-Twinning „Des jeunes comme nous” nawiązuje do podstawy programowej, zainteresowań uczniów oraz zachęca do korzystania i poznawania najnowszych osiągnięć techniki realizując swój podstawowy cel – rozwijanie kompetencji technicznych, językowych oraz interkulturowych w naturalny i niewymuszony sposób.   Przebieg projektu: W projekcie „ Des jeunes comme nous” uczniowie będą mieli za zadanie stworzyć własne awatary online, w których zaprezentują siebie, swoje upodobania, gusta, preferencje muzyczne itp. Nakręcą krótki film, w którym przedstawią swoją szkołę, miasto lub region skąd pochodzą, a następnie umieszczą go w „Wirtualnym biurze turystycznym”. Korespondencja ze szkołami polegać będzie na wymianie wiadomości co do planów na przyszłość, wymarzonych zawodów, jak również środowiska naturalnego i ekologii. Uczniowie wysyłać będą do szkół partnerskich pozdrowienia oraz maile z życzeniami na Boże Narodzenie, będą również rozwiązywać quizy i rozmawiać na forum. Oczekiwane rezultaty: Uczniowie zdobędą dodatkową motywację do uczenia się i ciągłego doskonalenia języka francuskiego. Nauczą się wykorzystywać nowoczesne narzędzia do nawiązywania kontaktów i dokumentowania swojej pracy. Poznają upodobania swoich rówieśników z innych państw, poznają tradycje, atrakcje turystyczne i bogactwo przyrodnicze własnego regionu i krajów partnerskich: Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Rumunii i Danii.. Projekt eTwinning realizuje nową podstawę programową, której kluczowym zadaniem jest nacisk na umiejętności komunikowania się w języku obcym, umiejętność sprawnego posługiwania się TIK oraz umiejętność pracy zespołowej. W projekcie uczestniczyli uczniowie klasy VII.

 • Kiermasz „Książka za złotówkę” – w grudniu 2019 r  akcja klasy 7b skierowana do wszystkich uczniów szkoły, rodziców i pracowników w celu zdobycia funduszy na prenumeratę czasopism w języku francuskim
  i zakup książek francuskojęzycznych do biblioteki szkolnej, oraz w celu promowania idei czytelnictwa, dzielenia się, pracy w grupie.

Zebrano 595 złotych. Uczniowie wybrali czasopisma, książki, audiobooki i gry do biblioteki szkolnej.

 • Warsztaty międzykulturowe – „Kurs na zrozumienie” – dla klas 4a, 6b, 6c, 7b.

spotkanie z uchodźczynią z Sudanu

Ponadto:

Kontynuowaliśmy współpracę z –

 • Uniwersytetem Warszawskim koordynując praktyki studentów z wydziałów Lingwistyki Stosowanej oraz Filologii Romańskiej
 • Liceum im. Narcyzy Żmichowskiej – uroczystość 100-lecia szkoły
 • Instytutem Francuskim – warsztaty z native-speakerem dla klas 7 i 8 dwujęzycznych