Uroczysty apel – Historia Śląska

UROCZYSTY APEL- HISTORIA ŚLĄSKA

Dn. 26 kwietnia wszyscy uczniowie spotkali się w sali gimnastycznej  na uroczystym apelu upamiętniającym majowe święto ( III Powstanie Śląskie)  tak ważne dla naszej szkoły , która nosi   imię   Powstańców Śląskich.  Z racji wieku uczniów i trudnej tematyki apel został przygotowany  w prostej i przystępnej  formie. Dzięki temu nawet najmłodsi uczniowie mogli wynieść z niego wiedzę na temat tak ważnego dla naszej szkoły regionu Polski. Historia Śląska została więc przedstawiona w formie teatralnej – uczniowie występowali w roli  niezgodnych i skonfliktowanych ze sobą państw i krain. Każdy miał ważną rolę.   Nie zabrakło tu również górników, czyli typowych mieszkańców tamtych terenów. To właśnie oni w ostatniej fazie  brali udział w słynnym plebiscycie decydującym o przynależności  Górnego Śląska  do Polski lub Niemiec a także  w walkach powstańczych. Poszczególne sceny  były przeplatane występami szkolnego chórku , który został przygotowany pod okiem   pana od muzyki, Sławomira Burakowskiego. Natomiast apel wraz z uczniami przygotował pan Łukasz Sulej i pani Monika Drężek. Po apelu nawet mali uczniowie chętnie odpowiadali na pytania  naszego historyka dając dowód, że zrozumieli istotę konfliktów zbrojnych na Górnym Śląsku w latach 1919-21 między ludnością polską a niemiecką.