Goście z Francji

W dniach 18-20 kwietnia mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole delegację dyrektorów szkół z Francji uczestniczących w europejskim programie Erasmus Plus.

Gości powitała dyrektor szkoły p. I. Stępniak i zaprosiła do zapoznania się z pracą szkoły.

Goście wzięli udział w lekcjach języka francuskiego prowadzonych przez p. m. Mikołajewską w klasie 5b grupie DELF oraz w klasie dwujęzycznej 7c. Obserwowali lekcję wychowania fizycznego na boisku w klasie 4a prowadzoną prze p. K. Jagusiak. Na lekcjach języka francuskiego uczniowie opowiedzieli o szkole, o projektach które realizują, o relacjach z nauczycielami i rówieśnikami. Opowiedzieli o swoim mieście prezentując ulubione miejsca w Warszawie.

Następnie odbyło się spotkanie z Dyrekcją szkoły: p. I. Stępniak i p. K. Cichońską.Nasi goście zadawali mnóstwo pytań dotyczących organizacji pracy szkoły, sposobów zarządzania, źródeł finansowania, współpracy ze środowiskiem i udziału uczniów w życiu szkoły. Dyrektorzy wymienili się doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi edukacji.

 W bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego i ich opiekunem p. Martą Wojcieszek- Orlik. Uczniowie przedstawili swoje działania i sposoby organizacji pracy.

Przy okazji spotkania nauczyciel-bibliotekarz p.  A. Lampa przedstawiła naszym Gościom bogactwo oferty bibliotecznej nie tylko w zakresie zasobów, ale także oferty, konkursów i opieki.

Z przedstawicielami Rodziców p. P. Baltaza, p. K. Marylem i p. J. Bartoldem uczestnicy projektu mogli porozmawiać o współpracy ze szkołą.

Goście spotkali się również z zespołem psychologiczno-pedagogicznym: terapeutą pedagogicznym p. M. Krycińską, psychologiem p. A. Pękałą i logopedą p. K. Najczuk. Podczas rozmowy poznali system organizacji wspomagania. Odwiedzili świetlicę, gdzie podczas rozmowy z kierownikiem p. A. Bombą zapoznali się z organizacją opieki nad uczniami i działaniami świetlicy.

Na koniec wizyty nasi goście uczestniczyli w apelu przygotowanym przez panią Annę Szczepańską i klasy 4c i 4 b- w obchodach Dnia Ziemi.

Spotkanie z dyrektorami szkół z Francji było niezwykłym i ciekawym doświadczeniem dla wszystkich: uczniów, nauczycieli i rodziców. Pozwoliło nam zaprezentować naszą szkołę, a także poznać różnice między polskimi a francuskimi szkołami.