OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE OLIMPUS Z PRZYRODY I BIOLOGII

Drodzy Uczniowie!

Serdecznie zapraszamy na olimpiady przedmiotowe z przyrody i biologii w sesji wiosennej, które zostaną przeprowadzone w dniach 19 – 20.03.2020r.

I. Zasady ogólne

 1. Olimpiady przeznaczone są dla uczniów od klasy IV –VIII szkoły podstawowej
 2. Olimpiady zostaną przeprowadzone na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa.
 3. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.

Godziny rozpoczęcia olimpiad nie są narzucone przez organizatora i decydują o nich nauczycieli organizujący olimpiady.

        4. W testach zawarte będą pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować  swoich sił.

        5. Do dnia 13-05-2020 r. organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody.

II. Nagrody

 1. Każdy z uczestników olimpiad przedmiotowych, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania w ramach danego przedmiotu i klasy.
 2. Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:
 • Miejsce 1: Grawerowany dyplom oraz nagroda książkowa,
 • Miejsce 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,
 • Miejsce 6-15: Dyplomy laureata,
 • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

Honorowane są miejsca ex aequo.

III. Zgłoszenie

 1. Uczestnictwo  w poszczególnych olimpiadach należy zgłosić:
 • do 24-02-2020 r. – olimpiada z przyrody, biologii,

       2. Uczestnik deklarujący udział w konkursie wpłaca wpisowe w wysokości 10,00 zł do 24.02.2020r.

       3. Opłata wpisowa dotyczy uczestnictwa w jednej olimpiadzie. W związku z tym, jeśli jeden uczestnik bierze udział w kilku olimpiadach, ponosi opłatę za każdą z nich. Otrzymuje zarazem za  uczestnictwo w każdej olimpiadzie dyplom i/lub nagrodę.

Szkolny organizator Anna Szczepańska