Rada Rodziców

Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 12
w Warszawie

Wybierz kategorię spraw:

Skład zarządu Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym

Aktualne informacje Prezydium Rady Rodziców

Harmonogram spotkań oraz protokoły z posiedzeń

Zbiór przepisów wewnętrznych, określających zasady działania Rady Rodziców

Uchwały podjęte przez Radę Rodziców 

 

Aktualne działania realizowane przez Radę Rodziców

Finanse, plany  i
sprawozdania Rady Rodziców

 

Dane do kontaktu i wpłat na fundusz Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący

Kieruje pracami Rady i zapewnia podejmowanie działań mających na celu
wykonanie jej uchwał.

Paweł Baltaza (kl. 3A)

Wiceprzewodniczący

Współdziała z Przewodniczącym w realizacji zadań Rady Rodziców.

 

Grzegorz Makówka (kl. 1B)

Wiceprzewodnicząca

Współdziała z Przewodniczącym w realizacji zadań Rady Rodziców.

 

Elżbieta Majewska (kl. 7c)

Wiceprzewodniczący

Współdziała z Przewodniczącym w realizacji zadań Rady Rodziców.

 

Rafał sawczuk (kl. 2A)

Sekretarz

Przygotowuje, gromadzi i przechowuje dokumentację prac Rady Rodziców.

 

Krzysztof Maryl (kl. 3B)

Skarbnik

Zapewnia prawidłowe gospodarowanie Funduszami, zgodnie z zasadami
gospodarności, celowości i rzetelności.

Jan Bartold (kl. 3C)

Komunikaty Rady Rodziców

Stanowisko społeczności szkolnej SP12 do projektu mpzp dla rejonu Parku Ujazdowskiego

Społeczność szkolna Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie, […]

Spotkanie z ekspertem Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę [1 lutego, g. 17.00]

ZAPROSZENIE W dniu 1 lutego br. (czwartek) o godz. 17.00 w […]

Zajęcia basenowe w II semestrze

W bieżącym roku szkolnym w ramach lekcji wychowania fizycznego dla uczniów […]

zobacz wszystkie

Regulacje prawne określające funkcjonowanie i zasady działania
Rady Rodziców Szkoły podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie

 Regulamin

Załączniki do Regulaminu

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe

 

Nasze przedsięwzięcia

Konkurs składkowy

Organizacja corocznego konkursu międzyoodziałowego, w którym 3 klasy w najwyższym stopniu opłacające składki na Radę Rodziców otrzymują dofinansowanie na klasowe przedsięwzięcia.

Nowa strona WWW

Stworzenie nowej, przejrzystej strony WWW Szkoły, w trosce o ulepszenie komunikacji miedzy Szkołą a Rodzicami.

Monitoring szkolny

Montaż nowoczesnego systemu monitoringu w szkole, w trosce o bezpieczeństwo uczniów.

dane do wpłat | napisz do nas

Wpłaty z tytułu składek na Radę Rodziców należy kierować na poniższy rachunek bankowy:

Bank: Pekao S.A.
nr konta: 69 1240 1024 1111 0010 2097 7530

W tytule wpłaty powinny znajdować się informacje pozwalające zidentyfikować ucznia (imię, nazwisko, klasa) oraz okres za który wnoszona jest składka.

Składki opłacać można również w gotówce podczas dyżurów Rady Rodziców w dni zebrań z rodzicami.

Komunikacja mailowa z Radą Rodziców służy do przekazywania propozycji lub zgłaszania zapytań w konkretnych sprawach ogólnoszkolnych. Odpowiedzi będą udzielane bez zbędnej zwłoki (nie natychmiast), po uzyskaniu stosownych informacji lub wypracowaniu stanowiska. Odpowiadamy wyłącznie na indywidualne maile, podpisane imieniem i nazwiskiem nadawcy. Maile o charakterze polemicznym, kierowane do szerszej grupy odbiorców lub niespełniające powszechnie przyjętych zasad kulturalnej korespondencji mailowej będą pozostawiane bez rozpatrzenia. Prosimy również o niewłączanie adresu poczty elektronicznej Rady do mailingu „grupowego” (np.  pomiędzy rodzicami danej klasy). Szczegółowych informacji ws. bieżącej działalności Rady Rodziców udzielają przedstawiciele poszczególnych klas – zachęcamy do kontaktu z nimi.

o nas

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie,

misja

Rada zapewnia współpracę rodziców z organami Szkoły w realizacji ich celów i zadań,
wspierając działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, prowadzoną na terenie Szkoły.

zasady działania

  • Rada działa kolegialnie;
  • planuje swoją działalność i przygotowuje sprawozdania ze swojej działalności;
  • działalność jest dokumentowana.