Spotkanie kandydatów do klasy dwujęzycznej

Zapraszamy Kandydatów oraz ich Rodziców na spotkanie dotyczące nauki w sekcji dwujęzycznej z wiodącym językiem francuskim.

Spotkanie odbędzie się 23 maja o godzinie 17:30 w sali gimnastycznej.

Podczas spotkania dowiecie się:

  • jakie wymagania należy spełnić, aby uczyć się w klasie dwujęzycznej
  • jak przebiega rekrutacja do tej klasy
  • jak zorganizowane jest nauczanie języka oraz przedmiotów niejęzykowych

Po części oficjalnej zapraszamy Państwa do sali nr 50, gdzie odbędzie się krótka prezentacja działań klasy dwujęzycznych.