Ratujemy i uczymy ratować

„Ratujemy i Uczymy Ratować"
W tym roku szkolnym na poziomie edukacji wczesnoszkolnej kontynuujemy Program
Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować". Podczas zajęć z pomocą „Doktora Kręciołka”
dzieci zostały zapoznane z zasadami udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Ponadto
uczniowie wzięli udział w zajęciach praktycznych, podczas których doskonaliły umiejętność
wzywania służb ratunkowych, sprawdzenia stanu przytomności u poszkodowanego oraz
prawidłowego udrażniania dróg oddechowych, sprawdzania oddechu oraz układanie
poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Zajęcia spotkały się z dużym
zainteresowaniem uczniów, którzy z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w ćwiczeniach
praktycznych.