Ośrodek Pomocy Psychologicznej Rodzinie – Stowarzyszenia ASLAN

Od stycznia 2022 roku w Stowarzyszeniu ASLAN ruszył nowy cykl zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat mieszkających w Dzielnicy Śródmieście lub uczęszczających do Śródmiejskich placówek oświatowych: przedszkoli, szkół, klubów dziecięcych.

Do skorzystania z pomocy doświadczonego zespołu psychologów, pedagogów i terapeutów zapraszamy również rodziców chcących dobrze towarzyszyć dziecku w rozwoju lub tych, którzy są zaniepokojeni rozwojem i zachowaniem swoich dzieci.

Nasze działania są bezpłatne, skierowane w pierwszej kolejności do rodzin, które potrzebują wzmocnienia własnych umiejętności wychowawczych.

Nasza oferta zawiera pomoc psychologiczną, w tym:

–      indywidualne konsultacje diagnostyczne dla dzieci i rodziców;

–      indywidualną, grupową terapię dla dzieci;

–      grupy socjoterapeutyczne;

–      warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców;

Pomoc pedagogiczną, w tym:

–      specjalistyczną pomoc pedagogiczną dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym;

–      zajęcia ogólnorozwojowe z elementami terapii ręki;

–      trening funkcji poznawczych;

–      ocenę gotowości szkolnej dzieci przygotowujących się do szkół;

–      indywidualne zajęcia wspomagające rozwój psychomotoryczny;

–      diagnozę w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego;

–      grupowe zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne;

–      warsztaty „Bohaterska Wyobraźnia: Heroic Imagination Project”;

–      trening funkcji poznawczych.

Uwaga: o kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Ilość miejsc ograniczona.

Zapisy w godzinach 8:30 – 20:00 telefonicznie, mailowo lub osobiście.

Ośrodek Pomocy Psychologicznej Rodzinie
Stowarzyszenia ASLAN
Nowolipie 17
00-150 Warszawa
Tel. 22 636 49 04

e-mail: stowarzyszenie@aslan.org.pl
www.aslan.org.pl
https://www.facebook.com/aslan.org/

Projekt finansowany przez m.st. Warszawa.

LOGO_SRODMIESCIE_biale_finansowanie