Dzieje tajemniczego pudełka…

Czy uczniowie lubią prace dodatkowe?

Z pewnością tak, jeśli wiążą się one z ich pasją i zainteresowaniami. Na lekcji techniki chętne dzieciaki wykonały bardzo „pożyteczne „kolorowe pudełka na plastikowe zakrętki. Jedno z tych pudełek, wykonane przez Alę Podgórską uczennicę klasy 4b, trafiło do Fundacji Siekierki reAKTYWACJA. Fundacja zbiera fundusze na operację chorego dziecka. Gratulujemy Alicji pomysłu i zachęcamy uczniów do podobnych aktywności !