Organizacja zakończenia roku szkolnego

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

 W związku z epidemią COVID-19 w tym roku szkolnym nie odbędzie się tradycyjna uroczystość zakończenia roku szkolnego.

26 czerwca 2020r w szkole świadectwa otrzymają tylko uczniowie klas ósmych.

Klasa 8 a – godzina 10.00

Klasa 8 b – godzina 12.00

Pozostali  uczniowie otrzymają świadectwa z rąk wychowawców podczas spotkania rozpoczynającego nowy rok szkolny 2020/2021.

Tym niemniej świadectwa dla wszystkich uczniów są przygotowane i można je odebrać z sekretariatu szkoły. W tym celu należy skontaktować się z sekretariatem (tel. 22 628-11-41), aby ustalić dzień
i godzinę odbioru dokumentu.

Uroczyste spotkania on-line z wychowawcami klas 1-7 zaplanowano na 26 czerwca 2020r 
godzina 8.30, lub w godzinie ustalonej przez wychowawcę.

Proszę wszystkich  o przestrzeganie reżimu sanitarnego.

Do szkoły po świadectwo wchodzi tylko uczeń w maseczce lub przyłbicy, zachowując dystans co najmniej 1,5 m od kolejnego ucznia.

Do szkoły uczniowie wchodzą wejściem głównym.

Po krótkiej uroczystości uczniowie bezzwłocznie opuszczają teren szkoły.

Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich prosimy o wyrozumiałość i przestrzeganie obowiązujących procedur sanitarnych.

Z poważaniem
Iwona Stępniak