Fundacja Uniwersytet Dzieci – klasa 1a oraz 1b

Od kilku lat p. Beata Wołosiewicz i p. Iwona Rucińska – Kiepas współpracują z Fundacją Uniwersytet Dzieci. W ramach tej współpracy uczniowie, jako studenci Uniwersytetu Dzieci, uczestniczą w ciekawych zajęciach i wykładach.

W tym roku dzieci z klasy 1 a oraz 1 b uczestniczyły w realizacji programu przyrodniczego pod nazwą “Przyroda z klasą. Czy wiesz, jak żyje jeż?”

Praca w grupach, eksperymenty, doświadczenia, filmy z naukowcami to tylko wycinek projektu, w którym uczestniczyli uczniowie.

Łącznie w każdej klasie odbyło się po 8 spotkań projektowych, a realizacja każdego zadania była odnotowywana w specjalnie przygotowanych indeksach dla uczniów.

Nie da się ukryć, że był to rok pełen naukowych odkryć i niezapomnianych doświadczeń