29 Ogólnopolski Konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego

29 Ogólnopolski Konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej

KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII (etap szkolny)

1. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie opowiadania o sporcie.

Opowiadanie powinno dotyczyć przynajmniej jednej z poniższych kwestii:
a) własnego doświadczenia sportowego,
b) fabularyzacji losów wielkich zwycięzców lub przegranych,
c) zasady fair play i szacunku dla innych,
d) radości z wysiłku i zwycięstwa nad sobą,
e) równowagi między ciałem a umysłem,
f) tradycji sportowych w rodzinie.

2. Opowiadanie nie może przekraczać 6 stron A4, musi być czytelne i podpisane:
„Imię i nazwisko autora, klasa, wiek”.
3. Tekst należy dostarczyć do p. Stokowskiej do 15 marca 2019.
4. Najlepsze opowiadania w kategoriach klasy IV-VI oraz VII-VIII zostaną przesłane do kolejnego etapu w Polskim Komitecie Olimpijskim.