„10 słów” 2018 Konkurs plastyczno-językowy

10 słów” 2018

Konkurs plastyczno-językowy

dla uczniów warszawskich szkół podstawowych

V edycja

 Organizator: Szkoła Podstawowa La Fontaine w Warszawie

 •  Uczestnicy: International Trilingual School of Warsaw
 • SP nr 78 im. Cecylii Plater Zyberkowny w Warszawie
 • Szkoła nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie
 • Szkoła Języka Francuskiego dla Dzieci „Chouette” w Piastowie
 • Szkoła nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa nr 391 w Warszawie
 • Szkoła Trampoline w Warszawie
 • Szkoła Amerykańska w Konstancinie

 

Lista 10 słów konkursowych w edycji 2018

 accent, bagou, griot, jactance, ohé,

placoter, susurrer, truculent, voix, volubile

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie „10 słów” polegającym na zobrazowaniu w formie plastycznej i pisemnej słów z języka francuskiego. Celem konkursu jest ułatwienie nauki języka oraz wspieranie kreatywności uczniów.

 1. Praca polega na zilustrowaniu jednego słowa z listy słów zamieszczonej powyżej.

Uczestnicy startują w konkursie w trzech kategoriach wiekowych: 1 (uczniowie z klas I-III), 2 (uczniowie z klas IV-VI), 3 (uczniowie z klas VII). Uczniowie z klas VII (trzecia kategoria wiekowa) oprócz ilustracji muszą zamieścić w swojej pracy krótki tekst.

 1. Prace muszą być indywidualne.
 2. Każde wybrane słowo należy przedstawić w formie plastycznej i graficznej (pisemnej). Oprócz słowa w pracy można zamieścić również zdanie lub krótki tekst w języku francuskim ułatwiający zrozumienie znaczenia słowa. Tekst taki jest obowiązkowy w przypadku trzeciej kategorii wiekowej.
 3. Technika wykonania prac jest dowolna. Praca musi mieć format A3 (w układzie pionowym lub poziomym).
 4. Na odwrocie pracy należy umieścić dane: nazwę szkoły, imię i nazwisko autora i nazwę klasy.

UWAGA: do każdej pracy należy również dołączyć wizytówkę w formacie 30 cm x 10 cm z nazwą szkoły, imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą klasy.

 1. Prace muszą być oryginalne, wykonane pod kierunkiem nauczyciela.
 2. Zdjęcia wykorzystywane w pracy absolutnie nie mogą pochodzić ze stron internetowych i powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający nawet częściowe rozpoznanie widniejących na nich osób.
 3. Prace należy przekazać organizatorowi do dnia 30.05 2018 na adres: Szkoła Podstawowa La Fontaine, pani Iwona Werczyńska, Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 WARSZAWA-WILANÓW. Na kopercie należy zamieścić dopisek „10 słów”. Tel. kontaktowy do organizatora 519133057.
 4. Razem z pracami uczniów nauczyciele składają listę 3 laureatów ze swojej szkoły w każdej grupie wiekowej (kategoria 1: klasy I-III, kategoria 2: klasy IV-VI, kategoria 3. Klasa VII).
 5. Prace, które nie będą odpowiadały określonym powyżej kryteriom nie zostaną przyjęte.
 6. Wernisaż wystawy prac laureatów połączony z rozdaniem nagród odbędzie się w Szkole La Fontaine 15 czerwca 2018 roku.