Zima w Mieście 2018

“Zima w Mieście 2018”  – Rekrutacja będzie się odbywała w terminie 27 listopada br. do 8 grudnia 2017 r. przyjmowanie kart w placówkach, w których realizowany będzie Program „Zima w Mieście 2018”.
Na stronie śródmiejskiej oświaty www.srodmiescie.edu.pl została zamieszczona informacja dotycząca Programu „Zima w Mieście 2018” wraz z  harmonogramem rekrutacji.