Podsumowanie narady obywatelskiej, 5 kwietnia, g. 17.30.

Serdecznie dziękujemy za liczną obecność na szkolnej naradzie obywatelskiej. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele rodziców, uczniów,  grona pedagogicznego, harcerzy i środowisk lokalnych. Dzięki dyskusji i wymianie myśli między uczestnikami udało się dojść do wielu konstruktywnych wniosków dot. systemu oświaty w skali makro i metod nauczania w naszej szkole w skali mikro.

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem narady.

———————————————————————————————————————————————————–

Rada Rodziców SP 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie zaprasza wszystkich rodziców uczniów naszej szkoły na Naradę Obywatelską o Edukacji. Spotkanie odbędzie się dn. 5 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 17.30 w stołówce szkolnej. Przewidujemy udział przedstawicieli dyrekcji, grona pedagogicznego, organizacji społecznych i związków zawodowych. Spodziewany czas Narady to ok 2-3 godzin.

Wydarzenie to jest częścią ogólnopolskiej, społecznej akcji Narada Obywatelska o Edukacji (NOoE) zainicjowanej przez porozumienie nauczycieli Ja Nauczyciel przy wsparciu organizacji pozarządowych, organizacji społecznych i związków zawodowych.

Postanowiliśmy dołączyć do tej inicjatywy, której celem jest zaproszenie przedstawicieli różnych środowisk do wspólnej rozmowy na temat polskiej szkoły i potrzeb wszystkich grup z nią związanych. Chcemy wspólnie przyjrzeć się aktualnej sytuacji w polskiej oświacie, zastanowić się nad kierunkiem zmian, które powinny być w niej przeprowadzone, pomyśleć, jakiej edukacji i jakiej szkoły oczekujemy.

Szczegółowe informacje nt. celów i zasad narady dostępne są na stronie internetowej: www.naradaobywatelska.pl
https://www.facebook.com/NaradaObywatelskaOEdukacji/

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Radą Rodziców.

Do zobaczenia!!