Wprowadzenie wiodącego dziennika elektronicznego

Od 1 września w szkole działa dziennik elektroniczny jako dziennik wiodący. Prosimy zapoznać się ze sposobem logowania do dziennika.