Wigilia

Wigilia

18 grudnia 2018 roku w świetlicy szkolnej poczuliśmy świąteczny nastrój. Tego dnia odbyła się, jak co roku, uroczysta Wigilia świetlicowa. Cześć artystyczną zaprezentowali uzdolnieni aktorzy zerówki. Wszystkim podał się ich występ, co potwierdzili gromkimi brawami.  Po części artystycznej i ciepłych życzeniach p. Agnieszki Bomby kierownik świetlicy podzieliliśmy się opłatkiem oraz zaśpiewaliśmy wspólnie kolędy. Były to chwile zaczarowane, pełne uroku i radości. Oby ta atmosfera świąteczna pozostała jak najdłużej w naszych sercach