Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

BEZPŁATNE Warsztaty umiejętności wychowawczych

Jeśli chcesz mieć dobry kontakt ze swoim dzieckiem, umiejętnie je wspierać, uchronić przed uzależnieniem, nauczyć się rozwiązywać konflikty, nabyć konkretne umiejętności,

Zapraszamy

Bezpłatne warsztaty odbywać się będą w lokalu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  przy ul. Marszałkowskiej 34/50, klatka III  domofon 99, I piętro

I zajęcia :   26 kwietnia 2018r. godz. 17.00-19.00 (czwartek)

L i c z b a  m i e j s c  o g r a n i c z o n a

Zgłoszenia pod nr telefonu 22 826 27 15, codziennie w godzinach 8.00-16.00