Warsztaty o Powstaniach Śląskich

W dniach od 22 do 26 marca 2021 roku odbyły się w naszej szkole  warsztaty dotyczące Powstań Śląskich. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Panią Angelikę Blindę z katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Zajęcia miały miejsce na lekcjach historii z wykorzystaniem  platformy Google Meet. Data warsztatów zbiegła się z 100 – rocznicą plebiscytu na Śląsku, który miał zadecydować o przynależności tego regionu do Polski lub Niemiec. Ponadto nasza szkoła chętnie corocznie włącza się do obchodów  rocznic Powstań Śląskich. Toteż starsi uczniowie, mając już podstawową wiedzę o powstaniach, zajęli się chętnie tym tematem i analizowali propagandę plebiscytową prowadzoną przez stronę polską i niemiecką. Natomiast młodsi uczniowie skupili się głównie na samych powstaniach śląskich – przyczynach, przebiegu i skutkach.
Dzięki temu wszystkie klasy 4 – 8 naszej szkoły mogły  przybliżyć sobie postać naszego Patrona .

W imieniu Dyrekcji i nauczycieli historii pragnę serdecznie podziękować Pani Angelice Blindzie i całemu oddziałowi IPN za przeprowadzone warsztaty. Życzymy wszystkim  również spokojnych i radosnych Świąt  Wielkiej Nocy.

                                               Łukasz Sulej, nauczyciel historii w SP nr 12

Powstańczy oddział z karabinem maszynowym w Bogucicach. Źródło: Wikimedia Commons