Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

 Słoneczny dzień 22 czerwca ukończył  rok szkolny 2017/2018  a nagrodzeni świadectwami z wyróżnieniem i nagrodami uczniowie poczuli zapach prawdziwych wakacji. W sali gimnastycznej zebrało się liczne grono uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły, którym za ciężką pracę podziękowała Pani Dyrektor I. Stępniak. Po raz kolejny wynieśliśmy nie tylko wiedzę merytoryczną , ale także wiele doświadczeń , miłych wspomnień,  wspaniałych  chwil. Jednak po raz pierwszy nikt z uczniów nie opuszcza murów szkoły. Najstarsi uczniowie staną się ósmoklasistami już od września.  

 Po części oficjalnej wszystkich zebranych oczarowały retro piosenki w wykonaniu uzdolnionych dziewcząt z kl. IV i VI, a następnie w salach lekcyjnych uczniowie pożegnali się z wychowawcami na dwa miesiące zasłużonych, długo wyczekiwanych wakacji.