Uroczyste otwarcie nowej biblioteki szkolnej

Uroczystym przecięciem wstęgi rozpoczęła się nasza szkolna przygoda w pięknie odnowionej bibliotece. W czasie inauguracji nie zabrakło Dyrekcji SP 12 , Pani bibliotekarki i przedstawicieli grona pedagogicznego oraz grupy uczniów, którzy z nieukrywaną radością powitali nowe szkolne centrum kultury . Pani bibliotekarka przygotowała też kilka zadań konkursowych i nagród . Były nawet kolędy! I w ten sposób całej społeczności szkolnej udzielił się świąteczny nastrój magicznych świąt towarzyszący Bożemu Narodzeniu.