Świetlicowy Klubik Szachowy

W roku szkolnym 2021/22 do świetlicy szkolnej przychodzą uczniowie klas 8, żeby zapoznać młodszych kolegów i młodsze koleżanki z zasadami gry w szachy.

Zapraszamy do fotorelacji.