Roztrzygnięcie konkursu o Marii Curie-Skłodowskiej.

Rozstrzygnięcie konkursu o Marii Curie-Skłodowskiej.

Uczniowie SP 12 wzięli udział w szkolnym konkursie plastyczno-językowym ,,Życie i praca Maria Curie-Skłodowskiej”. Celem konkursu było upamiętnienie 150 rocznicy urodzin polskiej uczonej, przybliżenie jej postaci i osiągnięć, zachęcenie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy, rozbudzanie ich zainteresowań językiem francuskim, a przede wszystkim promowanie wartości „patriotyzm”.
Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów naszej szkoły. Mieli oni za zadanie przygotować pracę plastyczną lub plakat z treścią w języku francuskim, który nawiązywałby do życia i osiągnięć polskiej noblistki. Prace złożyło ponad 40 uczniów. Wszyscy wykazali się wspaniałym talentem plastycznym i niezwykłą kreatywnością. Jury przyznało nagrody i wyróżnienia w 2 kategoriach wiekowych:

W kategorii klas 1-3:

I miejsce: Roma Brzozowska kl.3d

II miejsce: Maks Korzeniowski kl. 3b

III miejsce: Zuzanna Makówka kl. 1b

 

kategorii klas 4-7:

I miejsce: Marcelina Senda kl.7c, Aniela McGrath kl.7c, Lucie de Halleux  kl.6a

II miejsce: Gabriela Balska kl.7b, Michalina Nowak kl. 4c, Antonina Kasza kl.5c

III miejsce: Waleria Guczek kl. 5b

 

Wyróżnienia: Filip Kasza kl.6a,Karol Korzeniowski kl.7b,Magdalena Boryś kl.6a, Milena Różycka kl.4b, Antoni Dziura kl.7b, Maksymilian Rogowski kl.6a

Za najlepsze prace zostaną przyznane nagrody książkowe i wraz z dyplomami wręczone na uroczystym apelu szkolnym. Wszystkim dzieciom biorącym udział w konkursie dziękujemy za wykonane prace, a wygranym – gratulujemy!