Ratujemy i uczymy ratować.

„Ratujemy i Uczymy Ratować”

W tym roku szkolnym jak i w poprzednich latach na poziomie edukacji wczesnoszkolnej w ramach realizacji Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” zostały przeprowadzone w naszej szkole zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas zajęć został przeprowadzony instruktaż z udzielania pierwszej pomocy jak również przeprowadzone zostały zajęcia praktyczne, podczas których dzieci doskonaliły umiejętność wzywania służb ratunkowych, sprawdzenia stanu przytomności u poszkodowanego oraz prawidłowego udrażniania dróg oddechowych i sprawdzania oddechu. Ponadto uczniowie wzięli udział w praktycznych ćwiczeniach z zakresu umiejętności układania poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej oraz resuscytacji krążeniowo – oddechowej u osoby dorosłej. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach i z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w ćwiczeniach praktycznych