Ograniczenia w ruchu

Informujemy o ograniczeniach w ruchu pieszych i pojazdów.

1) w dniach 11.10.2017 do 01.11.2017 zamknięte będzie przejście wzdłuż budynku Sejmu .
Możliwy przejazd jednokierunkowy od ul. Matejki/ul. Wiejskiej do ul. Pięknej.
2) od 02.11.2017 do 13.11.2017 r. zamknięcie ul. Wiejskiej z jezdnią i chodnikiem- brak przejścia i przejazdu.
3) od 14.11.2017 do 30.04.2018 r. ruch dwustronny po docelowej jezdni – udostępnienie przejścia wzdłuż budynku kancelarii Sejmu.