Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Aliny i Bohdana Radkowskich, założycieli Szczepu „Rodło”

Alina i Bohdan Radkowscy – zasłużeni dla „Rodła” i „Dwunastki”

W dniu 15 października w naszej szkole miała miejsce podniosła uroczystość: w hallu wejściowym została odsłonięta tablica pamiątkowa ku czci dh dh Aliny i Bohdana Radkowskich, założycieli Szczepu „Rodło”, działającego w SP 12 już od 55 lat. W odsłonięciu tablicy uczestniczyli harcerze i instruktorzy szczepu, wychowankowie „Rodła”, Dyrekcja i przedstawiciele społeczności szkolnej. Władze dzielnicy Śródmieście reprezentował zastępca burmistrza, pan Paweł Martofel.

W ten sposób po długotrwałych uzgodnieniach i przygotowaniach idea upamiętnienia Aliny i Bogdana Radkowskich zyskała swój materialny wyraz, co jest powodem do wielkiej satysfakcji. Bo przecież szkoła to nie tylko budynek, to przede wszystkim ludzie: tworzą ją pokolenia uczniów i wychowawców, zaangażowanych w proces kształtowania młodego pokolenia, któremu przekazują nieprzemijające wartości.

Alina i Bogdan Radkowscy ludzie zawsze aktywni i pełni twórczej pasji, realizowali się w pracy zawodowej. Każde z nich było w swojej dziedzinie wybitnym i cenionym specjalistą. Ale ta satysfakcja nie była dla nich wystarczająca: potrafili znaleźć czas na działalność społeczną, ofiarowując ogrom swojego zaangażowania uczniom naszej szkoły. Dlatego są dla nas symbolami wielkiego sukcesu, zarówno zawodowego, jak i wychowawczego, mierzonego nie tylko otrzymanymi przez oboje Orderami Uśmiechu, ale przede wszystkim wdzięczną pamięcią wychowanków, której wyrazem jest uroczyście odsłonięta tablica.

Bohaterowie tej uroczystości należeli do pokolenia pokolenia „Kolumbów”, z którym niełatwa polska historia XX wieku obeszła się bardzo surowo. Los nie oszczędził im trudnych doświadczeń, ale one nie złamały ich, lecz umocniły. Treścią ich życia zawsze było harcerstwo, a prawością swych charakterów i pogodą ducha promieniowali na innych. Harcerstwo było treścią ich życia. Bo taki był imperatyw pokolenia, które reprezentowali: dawać innym cząstkę siebie.

W czasach, gdy niełatwo o dobre przykłady i autentyczne wzorce, postacie Aliny i Bohdana Radkowskich mogą i powinny być dla nas wszystkich źródłem cennej inspiracji. Mamy nadzieję, że wmurowana tablica nie będzie jedynym znakiem pamięci o ich dokonaniach, a wiedza o nich będzie przekazywana kolejnym pokoleniom uczniów „Dwunastki”.

Zdjęcia z uroczystości autorstwa Anki Mieczyńskiej-Jerominek znajdują się pod linkiem: