Sekretariat

Sekretariat

Ilona Kobuszewska

Przyjmuje interesantów w następujących terminach:

poniedziałek 8.00 – 10.00
wtorek 14.00 – 16.00
środa – dzień bez interesantów
czwartek 14.00 – 16.00
piątek 8.00 – 10.00

W pozostałe godziny załatwiane są wewnętrzne sprawy administracyjne.

Uczniowie
– przerwa 10.35 – 10.45
– przerwa 12.25 – 12.45

ul. Górnośląska 45, 00-458 Warszawa
(22) 628-11-41 wew. 23

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
Zgodnie z tym przepisem treść kierowanej korespondencji (w tym również elektronicznej) powinna zawierać co najmniej wskazanie:
– osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
– adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, telefon),
– przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Zachęcamy do kontaktu z sekretariatem szkoły za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat.sp12@eduwarszawa.pl

Rodzice proszeni są o wcześniejsze umówienie spotkania celem uniknięcia gromadzenia się: tel. 22 628 11 41 w 23