Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Alfik” i „Omnibus”

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Humanistycznego „Alfik” dla klas I-III rok 2020/2021

APOLONIA KOZIŃSKA 2 B –  Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku

DOMINIKA KUPISZ 2 B – Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku

NADIA PRZYBYŁOWSKA 2 B –  Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku

ALEKSANDRA SIENIUTA 2 B – Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku

ROGER TELEON 2 B – Dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku

TOLA ZWIERZCHOWSKA 2 B –  Dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku

MOKOŁAJ GLEŃ 2 C –  Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku

LOLA STUDZIEŃSKA 2 C –  Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku

ZOFIA GRAJ 3 A –  Dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku