Konkurs – “Jestem Europejczykiem. Dbam o środowisko”

„Jestem Europejczykiem. Dbam o środowisko”. 

 

Prace plastyczne powinny nawiązywać do działań, jakie Unia Europejska podejmuje na rzecz zwalczania zmian klimatu i przechodzenia na bezpieczną, niskoemisyjną gospodarkę, która chroni przyrodę oraz dba o zdrowie i jakość życia mieszkańców. 

Uczniowie mogą zilustrować to, jak sami dbają o środowisko, jakie mają innowacyjne pomysły, które pomogą zatroszczyć się o naturę. Mogą zaprezentować wszelkie inspirujące pomysły na nowe ekologiczne rozwiązania.

Prace plastyczne powinny zostać wykonane w formie rysunku lub malunku, przy użyciu jednej z następujących technik plastycznych: kredki, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki lub grafika. Wymagany format to A3. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:klasy 0-3 oraz klasy 4-8. Nagrodą główną za zajęcie 1 miejsca w każdej z kategorii wiekowej jest aparat fotograficzny. Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć do p. Drężek w terminie do 19 listopada 2018 roku.

Formularz zgloszeniowy do konkursu plastycznego