Grupa wsparcia dla matek samotnie wychowujących dzieci

PECJALISTYCZNA PORADNIA

PROFILAKTYCZNO-TERAPEUTYCZNA

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

ZE ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH ALKOHOLIZMEM „OPTA”

02- 520 Warszawa, ul. Wiśniowa 56

Tel/Fax:0-22 826-39-16, Tel.  506 399 683 ; e-mail:  sekretariat@optaporadnia.pl
                  www.optaporadnia.pl


Grupa wsparcia dla matek samotnie wychowujących dzieci

Celem grupy wsparcia jest:

 • wymiana doświadczeń między kobietami na temat sposobów radzenia sobie
  w sytuacjach trudnych w relacji z dziećmi;
 • wspólne szukanie rozwiązań problemów wychowawczych, rozwojowych i edukacyjnych;
 • uzyskanie wsparcia emocjonalnego w samotnym rodzicielstwie;
 • zmniejszanie poczucia bezradności matek wobec codziennych kłopotów;
 • dostrzeganie i realizowanie własnych potrzeb;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania, wyrażania i akceptowania emocji
  własnych i dziecka;
 • rozwój kompetencji rodzicielskich.

 

Podczas zajęć zostaną wykorzystane różnorodne formy pracy terapeutycznej dostosowane
do grupy uczestników i ich problemów.

 

Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu, w czwartki w godz. 18:00-19:30.
Grupa rozpocznie się po zebraniu odpowiedniej ilości osób (8-10).
Spotkania grupy potrwają do końca roku szkolnego 2017/2018.

 

Osoby prowadzące: psycholog Żaneta Wyrwisz, psycholog Karolina Zwolenkiewicz.

 

Oferta skierowana jest do rodziców dzieci mieszkających lub uczących się na terenie Warszawy.
Zapisy w sekretariacie, nr telefonu do Poradni OPTA : 22 826 39 16, 506 399 683.

ZAPRASZAMY.