Galeria 12 prace 11

Prace uczniów klas siódmych, zainspirowanych pracami artystów Christo i Jeanne – Claude, którzy opakowali między innymi budynek parlamentu Reichstagu w Berlinie oraz most Pont Neuf w Paryżu.