Galeria 12 prace

.

Ćwiczenie: Powiązany, skrępowany, uwikłany…

Zaczerpnięte z książki „Arteterapia dla dzieci i młodzieży – scenariusze zajęć” Wiesława Karolaka – artysty plastyka, edukatora w obszarze sztuki i arteterapii.

Zajęcia odbyły się w październiku 2020 r. na lekcji plastyki z klasą 6D i 7C.

Przebieg zajęć

Omówienie pojęć:

„Powiązanie – związek, łączność czegoś z czymś, wzajemna zależność przyczyn i skutków, np. powiązanie towarzyskie.

Skrępowanie – związać, ściągnąć sznurkiem. Uniemożliwić swobodę ruchów. Ograniczyć swobodę działania. Skrępować kogoś instrukcją, przepisami, regulaminem. Skrępowany wskazówkami, poleceniami, godzinami posiłków, ustalonym regulaminem dnia.

Uwikłanie – wplątanie w jakąś sprawę, aferę, nieczyste interesy.”

Refleksja:

„W jakich układach towarzyskich egzystujecie? W jakie powiązania jesteście uwikłani? Jak jesteście powiązani rodzinnie, przyjacielsko? Jakie powiązania was krępują, a jakie sprzyjają waszemu rozwojowi? Które powiązania ograniczają wasze działanie, a które pomagają?”

Polecenie:

Za pomocą sznurka i krzesła przedstawcie w formie plastycznej (instalacji artystycznej) istotę waszych powiązań.

ćwiczenie klasa 6D
ćwiczenie klasa 6D
ćwiczenie klasa 6D
ćwiczenie klasa 6D
ćwiczenie klasa 6B
Wojciech Tabor 6D
Liliana Anielska-Krastev 6D
Liliana Anielska-Krastev 6D
Jan Lachowski 6D
Jan Lachowski 6D
Hannah Khadir 6D
Hannah Khadir - 6D - uwikłanie
Emma Michael 6D
Emma Michael 6D
Emma Michael 6D
Bianca Zielińska 6D
Bianca Zielińska 6D
Adrian Paciuszkiewicz 6D
Adi Paciuszkiewicz 6D - skrępowanie
Ania Dmitruk 7C
Ania Dmitruk 7C
Dawid Piekarski 7C
Dawid Piekarski 7C
Ewa Ciechomska 7C
Ewa Ciechomska 7C
Ewa Ciechomska 7C
Mikołaj Gil 7B
Michalina Nowak 7C
Michalina Nowak 7C
Mateusz Podsiadło 7C
Maja Żurawska 7C
Rafał Maćkowiak 7C
Tymon Rębacz 7C