Współpraca z Fundacją Uniwersytet Dzieci

Współpraca z Fundacją Uniwersytet Dzieci
W kwietniu klasa 1a zakończyła realizację programu edukacyjnego Fundacji Uniwersytet
Dzieci pod nazwą Inspiruję do nauki.
W trakcie 6 warsztatów uczniowie kształtowali kompetencje społeczne, odkrywali różnice
między sobą, uczyli się rozpoznawać emocje, ćwiczyli koncentrację uwagi oraz mieli
możliwość uczestniczenia w treningach twórczego myślenia.