Certyfikat MAŁY TR

Od czerwca 2020 r. do grudnia 2020 r. p. Agnieszka Bomba i p. Iwona Rucińska – Kiepas realizowały w szkole projekt MAŁY TR 2020 organizowany przez TR Warszawa i współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt miał na celu wymianę doświadczeń na polu szkoła – edukacja – teatr oraz podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie pedagogiki teatru.
Efektem takiej współpracy było opracowanie autorskich scenariuszy zajęć wykorzystujących metody pedagogiki teatru oraz współtworzenie gry dla dzieci.
Tym samym nasza szkoła uzyskała odznakę MAŁY TR przyznawaną placówkom, które wykorzystują innowacyjne metody nauczania w zakresie pedagogiki teatru.