Bardzo ważny temat – depresja u dzieci i młodzieży

Zapraszamy rodziców na cykl bezpłatnych spotkań organizowanych przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, poświęconych zjawisku depresji u dzieci i młodzieży.

Pandemia już od ponad roku kompletnie wywraca nasze życia do góry nogami. Szczególnie dotyka to dzieci i młodzież. Ze względu na długi okres zamknięcia szkół i innych  placówek edukacyjnych, długą naukę zdalną i krótkie momenty powrotów do szkół, dzieci i młodzież bezpowrotnie tracą bardzo ważny czas dla ich rozwoju i socjalizacji. Pozbawieni bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, zamknięci w domach nie mają przestrzeni, żeby rozładować swoją energię i emocje. Rodzice, często także zamknięci w domach, przepracowani i przeciążeni całą sytuacją, nawet mimo najlepszych chęci, nie potrafią im pomóc. To problem, który dotyka rodziny w całej Polsce.

Dlatego jako miasto stołeczne Warszawa robimy wszystko, aby ani rodziców, ani dzieci nie pozostawiać bez wsparcia. Już na początku pandemii uruchomiliśmy Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów. Od lat młodzi ludzie mogą korzystać też z Młodzieżowego Telefonu Zaufania. A to tylko część całego systemu wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego i pedagogicznego, który oferujemy w stolicy.

Kontynuujemy kolejną inicjatywę, która spotkała się z bardzo dużym odzewem rodziców nie tylko z Warszawy, ale całej Polski. To cykl webinariów dla rodziców na temat depresji u dzieci.

Spotkania będą miały charakter bezpłatny i otwarty. Spotkania są tłumaczone na język migowy.

Zachęcamy wszystkich rodziców do udziału w spotkaniach. Dajmy sobie szansę, żeby lepiej zrozumieć nasze dzieci i skutecznie pomagać im w tej bardzo trudnej sytuacji. Troska o ich zdrowie psychiczne jest dziś równie ważna, jak chronienie ich przed zakażeniem koronawirusem.

Terminy i linki do poszczególnych spotkań:

Zagadki motywacji. Jak skutecznie motywować dzieci i młodzież?, prowadzący dr Konrad Ambroziak (Fundacja Psycho-Edukacja) i Arkadiusz Walczak (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń)

28 kwietnia 2021 r. 18.00 – 20.00 – edycja 1  – Kliknij w link aby dołączyć do spotkania

4 maja 2021 r, godzina 18.00 – 20.00  – edycja 2 – Kliknij w link aby dołączyć do spotkania

Sztuka współczucia. Jak być lepszym dla siebie i innych? , prowadzący dr Konrad Ambroziak (Fundacja Psycho-Edukacja),   Arkadiusz Walczak (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń)

20 maja 2021 r. 18.00 – 20.00 – edycja 1 – Kliknij w link aby dołączyć do spotkania

24 maja 2021 r. 18.00 – 20.00 – edycja 2 – Kliknij w link aby dołączyć do spotkania

Jak oglądać filmy z dziećmi i młodzieżą? , prowadzący  Arkadiusz Walczak (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń)

11 maja 2021 r. 18.00 – 20.00  – Kliknij w link aby dołączyć do spotkania

Biogramy prowadzących:

dr Konrad Ambroziak – jest doktorem  nauk humanistycznych w zakresie filozofii , terapeutą poznawczo-behawioralnym,  superwizorem terapii poznawczo-behawioralnej, terapeutą motywującym, superwizorem i trenerem Dialogu Motywującego, terapeutą ACT. Jest prezesem fundacji Psycho-Edukacja, przewodniczącym rady trenerów Polskiego Towarzystwa Dialogu motywującego, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Stowarzyszenia ACBS Polska. Pracuje z nastolatkami, młodymi dorosłymi i osobami dorosłymi. Jest autorem artykułów i książek dotyczących terapii poznawczo-behawioralnej oraz problemów etycznych i społecznych. Obecnie zafascynowany III falą terapii behawioralnych, filozofią starożytną Grecji i buddyzmem.

Arkadiusz Walczak – historyk, filmoznawca, edukator, wykładowca akademicki, trener edukacji obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka, w tym edukacji antydyskryminacyjnej. Autor licznych projektów i programów kursów doskonalących dla nauczycieli z zakresu: edukacji filmowej i medialnej, dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie, praw człowieka, edukacji wielokulturowej, edukacji europejskiej. Specjalista w zakresie edukacji o historii i kulturze Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wykorzystania filmu w edukacji o Holokauście. Autor licznych publikacji metodycznych dla nauczycieli. Od 2008 r. dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – samorządowej placówki doskonalenia nauczycieli m.st. Warszawy.

Z poważaniem
Robert Klimek
Główny Specjalista ds. szkoleń cyfrowych
tel. 723248364
Warszawskie Centrum Innowacji
Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
 
Ewa Borgosz
Koordynatorka ds. współpracy z rodzicami
Warszawski Animator Wspomagania
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
tel. 607 313 449
email: ewa.borgosz@wcies.edu.pl